Workshops & Tools

Onderstaande workshops worden in eerste instantie georganiseerd voor onderzoekers die een toekenning hebben gekregen uit het pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!, maar zijn, bij voldoende plaats, ook toegankelijk voor andere onderzoekers die geïnteresseerd zijn in wetenschapscommunicatie.

Tijdens de workshops gaan we aan de slag met hands-on oefeningen, bespreken we praktische tips en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Onderaan deze pagina vind je materialen en hulpmiddelen die tijdens voorgaande workshops met deelnemers zijn gedeeld.

Slotbijeenkomst Gewaardeerd!

Hybride bijeenkomst donderdagmiddag 23 juni 2022
Deze interactieve middag bespreken we de opbrengsten van het afgelopen jaar en werken we gezamenlijk aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie.

Meld je aan

Leer & Reflectiesessie

Deze workshop vond plaats op donderdag 14 april (13:00 – 16:00) en vrijdag 22 april (10:00 – 13:00)
In deze workshops reflecteerden wetenschappers op hun eigen rol in de veranderende verhoudingen tussen wetenschap en samenleving.

Download materialen

Impact meten | materiaal downloaden

Deze workshop vond plaats op 29 oktober 2021 en op 18 februari 2022
Wat is het effect van jouw wetenschapscommunicatie- of public engagement-activiteiten? Download hier de materialen die tijdens de workshops ter sprake kwamen.

Download materialen

Podcasts maken | materiaal downloaden

i.s.m. Saar Slegers (NTR) en Lucas Brouwers (NRC Handelsblad)
Deze workshop vond plaats op vrijdag 19 november 2021
Personages en spanningsbogen direct toepassen op je eigen podcastproject? Download hier de materialen die tijdens de workshops ter sprake kwamen.

Download materialen