Projecten van onderzoekers

De onderstaande 91 onderzoeksgroepen hebben in april 2021 een toekenning ontvangen uit het pilotfonds Wetenschaps­communicatie door Wetenschappers: Gewaardeerd!. Per onderzoeksgroep is een greep van initiatieven waar zij zich zoal voor inspannen uitgelicht.

Filter door de voorbeelden om te zien wat er zoal over het hele land georganiseerd werd (en wordt!).

Kinderen tijdens workshop
Utrecht

HelpdeskRM

Hoe kan je op een zo gezond mogelijk manier zo oud mogelijk worden?

Lees meer
Delft

Artificial Intelligence

Wat is de invloed van kunstmatige intelligentie op ons leven?

Lees meer
Screenshot uit educatieve animatie Ethiopia mortality rate
Rotterdam

Wetenschapscommunicatie in transformatie

Armoede, ongelijkheid, migratie, conflict en ecologie; het zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor onderzoek bij de wetenschappers van het International Institute of Social Studies (ISS).

Lees meer
Karin van der Tuin bij populair-wetenschappelijke lezing
Leiden

Genetisch testen

Er kan steeds meer met DNA. Wat zijn de voordelen en grenzen van genetisch testen?

Lees meer
Wetenschapper educeert kinderen over planeten via grote bal op een tafel
Nijmegen

Sterrenkunde als katalysator voor passie voor wetenschap

Sterren, planeten en het heelal spreken sterk tot de verbeelding.

Lees meer
Maastricht

Duurzaam beleggen

Wat motiveert individuen om duurzaam te beleggen?

Lees meer
Foto van stripboek
Groningen

Speech Lab Groningen

Wat is taalvariatie en hoe onderzoek je dat?

Lees meer
Tilburg

Informatiemanagement voor Crisissituaties en Rampenbeheersing

In crisissituaties speelt informatie een cruciale rol.

Lees meer
Wageningen

Actuele ontwikkelingen in de natuur

Hoe help je de samenleving zich aan te passen aan veranderingen in natuur en klimaat?

Lees meer
Foto van educatieve video’s voor studenten, scholieren en burgers ontwikkelen voor het demonstreren van elektromagnetische effecten
Enschede

Electrische storingen, 5G en elektromagnetische velden

Mensen maken zich zorgen over elektromagnetische velden.

Lees meer
Drie onderzoekers van het Sterker op eigen benen-platform
Nijmegen

Samen kennis maken

Hoe breng je mensen met een licht verstandelijke beperking meer in contact met wetenschap?

Lees meer
Logo Nar. NAR uitgeschreven in blauw
Amsterdam

Nederlands Autisme Register

Hoe kan de wetenschap helpen de levenskwaliteit van mensen met autisme te verbeteren?

Lees meer
Kringgesprek tussen docenten en wetenschappers
Leiden

Religiewetenschap in het voortgezet onderwijs

In de maatschappij neemt onbegrip en disrespect tussen groepen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden toe.

Lees meer
Eindhoven

Versnelde transitie naar duurzame energie en mobiliteit

De effectiviteit van onderzoek naar duurzaamheid hangt af van de betrokkenheid en steun van het algemene publiek en beleidmakers.

Lees meer
Rotterdam

Pedagogische wetenschap en praktijk in verbinding

Pedagogiek is een maatschappelijke wetenschap bij uitstek.

Lees meer
Rebecca Schaefer tijdens een publieksoptreden
Leiden

Neurowetenschap voor iedereen

Zijn mannen echt beter in kaartlezen? Word je van klassieke muziek echt slim? Over zowel muziek als ruimtelijk vermogen bestaan veel ongenuanceerde, stereotype ideeën.

Lees meer
Een vrouw legt een groep mensen iets uit. Ze staan op de kust van een strand
Amsterdam

Gezondheids- en milieurisico’s van chemische stoffen

Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu?

Lees meer
Poster met logo Marvelous Mind en foto van gezicht vrouw
Groningen

Marvelous Mind

Het brein is een fascinerend orgaan, en dat vind Marvelous Mind ook...

Lees meer
Twee paar handen vouwen elk een servet
Maastricht

Sensory Stories in Digital Times

Communiceren over wetenschap via zintuigen en lichaamstaal.

Lees meer
Still uit Eline van de Kruk bij Pushing the Limits of Human Mobility
Delft

Ook dit is werktuigbouwkunde!

Vaak denken mensen bij werktuigbouwkunde aan fabrieken, achtbanen, en grote machines of apparaten.

Lees meer
Jacco van Sterkenburg bij uitzending Nieuwsuur
Rotterdam

Maatschappelijke vraagstukken bij kunst, cultuur en sport

Welke relaties bestaan tussen etnisch-raciale ongelijkheden en de consumptie van cultuur, media en sport?

Lees meer
Logo Tweelingenregister - Toont twee figuren in een vierkant
Amsterdam

Het Nederlands Tweelingenregister

Wist je dat twee-eiige tweelingen iets eerder gaan zitten, staan, kruipen en lopen dan een-eiige tweelingen?

Lees meer
Tilburg

Psychische gezondheid en arbeid

Mensen met psychische problemen zijn veel vaker werkloos dan psychisch gezonde mensen.

Lees meer
Leiden

Citizen Science Lab

Een breed en algemeen publiek niet alleen vertellen over wetenschappelijke praktijk, maar hen er op allerlei manieren bij betrekken.

Lees meer
Nijmegen

Neerlandistiek.nl

Op de hoogte blijven over het Nederlands en de Nederlandse literatuur?

Lees meer
Illustratie van twee wetenschappers die naar neuronen wijzen
Groningen

Mindwise

Mindwise is een online platform dat informeert over de ontwikkelingen op het gebied van psychologisch onderzoek en studenten en academici leert te communiceren over wetenschap.

Lees meer
Screenshot Database of Ethics
Leiden

Database of Business Ethics

Hoe zit het met fundamentele arbeidsrechten en hoe gaan multinationals hiermee om?

Lees meer
Illustratie van een blik 'UONX Plasic Soep'
Utrecht

Mythes ontzenuwd

‘Eilanden van plastic drijven in de oceaan’. Dat is slechts één van de mythes die dienen te worden ontkracht.

Lees meer
Utrecht

Duurzaam landgebruik en biodiversiteit

Hoe komen we naar een meer duurzame samenleving? Niet-duurzaam landgebruik is één van de grootste uitdagingen voor een transitie naar een duurzame samenleving.

Lees meer
Foto van vrouw in blauw jurk
Tilburg

Klimaat- en Energietransitie

Welke acties zijn de komende jaren nodig om de klimaat- en energiedoelstellingen te verwezenlijken?

Lees meer
logo AFIP - verbeeldt twee verbonden harten
Delft

Onderzoek in Co-Creatie

Er is dringend behoefte aan meer kennis over behandeling en het ontstaan van Atrium fibrilleren, de meest voorkomende progressieve hartritmestoornis ter wereld.

Lees meer
Foto in de mediakamer van Universiteit van Nederland. Er zijn veel beeldschermen te zien
Amsterdam

Civic Artificial Intelligence Lab

Er zijn veel voordelen, maar er schuilen ook gevaren in het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Lees meer
Logo bij nader inzien
Utrecht

Bij nader inzien

Vliegschaamte, het kweken van embryo’s, triage op de IC ten tijde van corona… allemaal maatschappelijk relevante ethische vraagstukken die vanuit de filosofie worden behandeld op de website Bij Nader Inzien.

Lees meer
Een foto van een stoffenmarkt uit het midden-oosten
Utrecht

Hoe maken we de jeugd toekomstbestendig?

Is er sprake van een epidemie van psychische problemen onder de Nederlandse jeugd? Hoe erg is sociaal mediagebruik voor de mentale gezondheid en schoolsucces van jongeren?

Lees meer
MERLN onderzoekers geven een presentatie
Maastricht

MERLN

Dat wetenschap soms een beetje abracadabra kan lijken voor niet-betrokkenen is iets waar de teamleden van de faculteit Health Medicine and Life Sciences bewust van zijn.

Lees meer
Wageningen

Fascinatie, inzichten en kennis over mariene ecosystemen

De fascinerende wereld onder water, hoe ziet die eruit?

Lees meer
Amsterdam

Vrouwen op de (historische) kaart!

Aletta Jacobs, Cleopatra, Jeanne d’Arc; iedereen kent wel een paar bekende vrouwelijke historische figuren. Maar de representatie van vrouwen in de geschiedeniscanon staat nog lang niet op gelijke voet met die van de man.

Lees meer
mijn boek over het belang van de eerste 1000 dagen
Amsterdam

De eerste 1000 dagen: het fundament voor de Gezonde Generatie

Een goede start is het halve werk! Hoe breng je het belang van een gezond leven voor pasgeborenen en jongeren onder de aandacht?

Lees meer
Cover van stripboek Het Geheim van de Scarabee
Groningen

Stripboek en lesprogramma

Wat is wetenschap, en wat doen wetenschappers eigenlijk?

Lees meer
Een wetenschapper legt aan een docent uit hoe science-in-a-box werkt
Groningen

ERIBA Outreach Team

Vanaf het moment dat we geboren worden ontkomen we er niet aan: ouder worden.

Lees meer
Amsterdam

Wat gebeurt er met de hersenen van mensen met dementie?

Wat gebeurt er met de hersenen van mensen met dementie? Om dit te weten te komen is veel fundamenteel onderzoek nodig

Lees meer
Rotterdam

Sustainable Finance

De onderzoeksgroep van het Department of Finance heeft in 2016 de publiek toegankelijke en kosteloze MOOC Sustainable Finance ontwikkeld.

Lees meer
Wageningen

Wetenschapscommunicatie zonder jargon

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzaamheid begrijpelijk maken zonder jargon.

Lees meer
Foto van wetenschapper die college geeft in een supermarkt
Rotterdam

Marketing Management

Iedereen is een consument. Dat is een belangrijk gegeven in het marketingonderzoek.

Lees meer
Nijmegen

Videogames en digitale tools

Hoe bevorder je de mentale weerbaarheid van kinderen en jongvolwassenen met videogames en digitale tools?

Lees meer
Amsterdam

Iedereen is Muzikaal

Ben je van mening dat jou de vaardigheid van muzikaliteit niet geschonken is?

Lees meer
Foto van bladeren in herfst
Tilburg

Naar een meer duurzame economie

Het is van groot belang om de huidige economie om te vormen naar één die milieuvriendelijkere energiebronnen gebruikt.

Lees meer
Enschede

Ruimte maken voor duurzame ontwikkeling

Hoe kan kennis over de aarde de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen helpen bereiken?

Lees meer
Eindhoven

AtomicLimits

Wetenschap op de vierkante nanometer, hoe werkt dat precies?

Lees meer
Maastricht

BrainMatters Platform

Ons brein is de bron van ons denken, doen en voelen. Op de website brainmatters.nl, wordt recent hersenonderzoek op toegankelijke wijze besproken.

Lees meer
Foto van piepschuim planetenstelsel
Delft

Planetenonderzoek

Werelden van ver weg komen dichterbij. Delftse onderzoekers maken planeetonderzoek tastbaar en begrijpelijk.

Lees meer
Groningen

Onderwijskennis Noord-Nederland

Hoe bevorder je gelijke onderwijskansen?

Lees meer
Afbeelding van een metropool bij zonsondergang
Nijmegen

Wetenschapscommunicatie via serious gaming

Communiceren over wetenschap via games: de Communicatie & Media groep van het Nijmeegse Behavioural Science Institute heeft al verschillende activiteiten op dit gebied ontplooid.

Lees meer
Amsterdam

Een gezonde mond voor iedereen

Een gezonde mond voor iedereen. Met dit doel vertaalt de onderzoeksgroep Preventie en Therapie van paradontale aandoeningen hun  onderzoek naar de dagelijkse praktijk van mondverzorging.

Lees meer
Amsterdam

Sociale robots dienen mens en samenleving

Kan een robot senioren helpen zich minder eenzaam te voelen?

Lees meer
Cover van boek toont een oerknal in blauw en groen
Amsterdam

Wetenschaps-scepsis en religie

Hoe praat je over wetenschap, als je gesprekspartner mogelijk sceptisch is over het fenomeen wetenschap zelf?

Lees meer
Utrecht

P3: een podium voor promovendi en postdocs

Wetenschap inbedden in de maatschappij door wetenschapscommunicatie: voor deze groep onderzoekers uit Utrecht is het een wezenlijk onderdeel van hun werk.

Lees meer
Logo Verblijfblog
Amsterdam

Verblijfblog.nl

Hoe werkt migratie, en welke juridische vragen komen daarbij kijken?

Lees meer
Wageningen

Wetenschap voor kinderen

Hoe interesseer je kinderen voor wetenschap?

Lees meer
Foto van het RUG Academiegebouw de RUG Universiteitsbibliotheek aan het Broerplein
Groningen

Natuur- en Sterrenkunde

De eerste succesvolle wetenschapscommunicatie-activiteiten van deze onderzoekers begonnen bij een ringband en CD-ROM over Sterrenkunde.

Lees meer
Een groep studenten staat voor het International Criminal Court-gebouw
Leiden

International Humanitarian Law

Internationaal humanitair recht gaat over het recht dat geldt tijdens gewapend conflict.

Lees meer
Tilburg

Europese waarden

Wat zijn de trends, oorzaken en implicaties van veranderende waarden in Europa?

Lees meer
Amsterdam

StukRoodVlees

Je wegwijs maken in actuele maatschappelijke en politieke kwesties kan soms best lastig zijn.

Lees meer
Utrecht

Samen werken aan een gezonde leefomgeving

Hoe houd je de stedelijke bevolking, die steeds blijft groeien, zo gezond mogelijk?

Lees meer
Vrouw ligt met hoofd op hoofdkussen te slapen
Utrecht

Fysieke gezondheid voor kinderen met cerebrale parese

Hoe kun je kinderen en jongeren met cerebrale parese zo goed mogelijk laten opgroeien?

Lees meer
Leiden

Nieuwscheckers

Wetenschappers gaan de strijd aan tegen desinformatie en misinformatie over gezondheid en politiek.

Lees meer
Een wetenschapper informeert het senaat in België over dierenrechten
Rotterdam

Publiekrecht voor een breed publiek

Sinds 2018 zetten deze drie onderzoekers van de faculteit Rechtswetenschappen zich in voor het begrijpelijk maken van actuele kwesties over publiekrecht.

Lees meer
Utrecht

Organisatiegedrag.nl

Hoe werk je aan integritreit en diversiteit binnen een organisatie? De onderzoekgroep verbonden aan Organisatiegedrag.nl probeert deze en andere vragen te beantwoorden.

Lees meer
Logo One Health PACT
Rotterdam

One Health PACT

Hoe kunnen we de volgende pandemie voorkomen?

Lees meer
Drie presentators zitten aan de spreektafel waar ParkinsonTV wordt opgenomen
Nijmegen

ParkinsonTV

Hoe maak je kennis over de ziekte van Parkinson eenvoudig beschikbaar?

Lees meer
Rapporten Erna van Hest in verschillende kleuren
Amsterdam

Kinderen zijn onze toekomst

De onderzoekers van de afdeling pedagogische- en onderwijswetenschappen zetten zich al meer dan 10 jaar structureel in voor onze jongste generatie.

Lees meer
Foto van Aerosoltest in TU Delft
Delft

SenseLab

Welke factoren hebben er allemaal invloed op een gezonde leefomgeving binnenshuis?

Lees meer
Tilburg

Wat is blockchain?

Wat is blockchain en hoe beïnvloedt dit fenomeen de relatie tussen overheid en burgers?

Lees meer
Cover van boek: Goede leiders zweven niet. Illustratie van hand die met een ballon lekprikt
Groningen

Leiderschap

Leiderschap en management: kennis hierover vanuit de wetenschap is belangrijk voor organisaties en de samenleving.

Lees meer
Nijmegen

Team Democracy

Hoe staat het met de kansen en bedreigingen van onze democratie?

Lees meer
Foto roze lucht van Anton Pannekoek
Amsterdam

100 Jaar Pannekoek!

Sterren, sterrenstelsels en planeten zijn mateloos fascinerend.

Lees meer
Drie wetenschappers zitten achter een microfoon
Delft

De waarde van wiskunde

Dat wiskunde niet ‘eng’ is, en dat er aan veel technische doorbraken zoveel wiskunde ten grondslag ligt, is lang niet bij iedereen bekend.

Lees meer
kinderen zitten in aan een tafel en stellen vragen aan een wetenschapper
Rotterdam

De DNA-Dialoog

Mogen we sleutelen aan embryo-DNA?

Lees meer
Presentatie van onderzoek aan mijnbouwers, ambtenaren, politici en andere belangstellenden, Paramaribo, Suriname.
Amsterdam

Research lab Infrastructure, Sustainability and Commons

Hoe duurzaam is het winnen van grondstoffen waarvan jouw spullen worden gemaakt? De le

Lees meer
Erin Wilson, toenmalig directeur van het centre religion conflict and globalisation, tijdens een roundtable bij het Europese parlement georganiseerd door het Groninsgse interfacultaire onderzoekscluster sustainable society.
Groningen

Religie, conflict en globalisatie

Wat is de rol van religie en vooroordelen daarover in conflictsituaties en mondiale ontwikkelingen?

Lees meer
Leiden

The Hague Diplomacy Platform

Diplomatie heeft een steeds grotere maatschappelijke functie; dat is merkbaar bij mondiale uitdagingen zoals duurzaamheid, de huidige pandemie, het opkomend populisme en de invloed van nieuwe technologieën.

Lees meer
Foto van een wetenschapsmarkt
Maastricht

Oncologie, neurologie, kanker biomarkers

Wist je dat het darmstelsel tegenwoordig ook wel ‘het tweede brein’ genoemd wordt?

Lees meer
Uitsnede van promotiematerial over publiekslezingenserie over mensenrechten
Maastricht

Lezingenserie over mensenrechten

Mensenrechtelijke vraagstukken wereldwijd raken ons allemaal. Ze lenen zich daarom goed om belangstelling te genereren bij een breed publiek.

Lees meer
Leiden

Nieuwe Archeologie

Dat sommige mensen bij het woord archeologie nog steeds enkel aan ‘graven’ denken, vinden deze onderzoekers van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden een groot gemis.

Lees meer
Geillustreerd hersenen spelen een spel op een Ipad
Leiden

#Braintalk

Wat wil jij weten over je brein? Het wetenschappelijke team van de faculteit der Sociale Wetenschappen zet zich in om allerlei soorten neurowetenschappelijke vragen te beantwoorden.

Lees meer
Foto van boekje wiskundewandeling
Maastricht

Het Mathematics Centre Maastricht

Deze selectie onderzoekers van de Faculteit Science and Engineering aan de Universiteit Maastricht zet zich al meer dan 25 jaar in voor wetenschapscommunicatie over wiskunde!

Lees meer
Uitsnede van promotiemateriaal expositie 'De stad als Klooster
Groningen

Van (klei)tablet tot tablet

Lezen vormt veelal zo’n vanzelfsprekend deel van je leven, dat je er meestal niet bij stilstaat hoe bijzonder en essentieel geletterdheid eigenlijk is.

Lees meer
Rotterdam

Erasmus Institute of Public Knowlegde

De wetenschapscommunicatie-activiteiten van het Erasmus Institute of Public Knowlegde (EIPK) zijn uniek in zijn soort.

Lees meer
Enschede

De watervoetafdruk van onze consumptiemaatschappij

Iedereen op de wereld moet op een eerlijke en slimme manier aan water kunnen komen.

Lees meer
Amsterdam

Jongeren betrekken bij hart- en skeletspierziekte-onderzoek

Inspireren, enthousiasmeren en vooral laten zien dat een aandoening absoluut geen belemmering hoeft te zijn.

Lees meer