Leer & Reflectiesessie

Schuivende rollen. Het gesprek over wetenschap in de tijd van nu

i.s.m. het Athena Instituut (VU)

In deze workshops reflecteerden wetenschappers op hun eigen rol in de veranderende verhoudingen tussen wetenschap en samenleving.

Wetenschapscommunicatie als overdracht en dialoog
(Donderdag 14 april | 13:00 – 16:00 | ANNE, Utrecht)

In tijden van digitalisering, polarisering & misinformatie werpt de wetenschap zich op als betrouwbaar instituut voor het aanleveren van feiten en als factchecker van het publieke debat. Hierbij schrijven wetenschappers blogs, doen ze mee aan publieke optredens en organiseren ze onderwijs op zo’n manier dat het voor iedereen toegankelijk is. In deze sessie proberen we te beantwoorden wat culturele en structurele belemmeringen zijn voor het communiceren over wetenschap, en welke veranderingen er nodig zijn om dit op een betekenisvolle manier te (kunnen blijven) doen.

Wetenschapscommunicatie als participatie en co-creatie
(Vrijdag 22 april | 10:00 – 13:00 | ANNE, Utrecht)

Het betrekken van publieksgroepen in het proces en de besluitvorming rondom wetenschap in de vorm van patiƫntenparticipatie en citizen science-projecten is een groeiend onderdeel van wetenschapscommunicatie. In deze sessie gaan we in gesprek over hoe we participatie en co-creatie het beste vorm kunnen geven in wetenschappelijk onderzoek, en welke structurele en culturele factoren deze vormen van wetenschapscommunicatie stimuleren of juist belemmeren.