Gewaardeerd! stimuleert en verbindt wetenschappers die werk maken van wetenschapscommunicatie

Gewaardeerd!

Het project Gewaardeerd! omvat zowel een pilotfonds als een verrijkingsprogramma. Doel van Gewaardeerd! is deelnemende onderzoeksgroepen te ondersteunen en te inspireren, best practises & lessons learned breed toegankelijk te maken en kennisinstellingen te adviseren over het faciliteren en waarderen van wetenschappers die werk maken van wetenschapscommunicatie. Gewaardeerd! wordt uitgevoerd door de KNAW met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt tot oktober 2022.