Slotbijeenkomst Gewaardeerd!

Slotbijeenkomst Gewaardeerd!

Deze interactieve middag bespreken we de opbrengsten van het afgelopen jaar en werken we gezamenlijk aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie.

Wat hebben wetenschappers binnen hun werkomgeving nodig om op betekenisvolle manier over hun vak(gebied) te communiceren? Welke adviezen willen we het ministerie van OCW en Nederlandse kennisinstellingen meegeven om wetenschappers hiervoor beter te faciliteren en waarderen? Welke inzichten heeft het veelomvattende onderzoek hierover opgeleverd en welke wetenschapscommunicatieprojecten zijn er gerealiseerd met een Gewaardeerd!-toekenning?  

Dit alles vormt de basis voor de slotbijeenkomst van Gewaardeerd! op donderdagmiddag 23 juni. Deze middag bespreken we de opbrengsten van het afgelopen jaar en werken we gezamenlijk – met alle fysieke én online aanwezigen – aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie. Ook gaan we in gesprek met onderzoekers Erik van Sebille (UU) en Andrea Evers (UL), rector Jeroen Geurts (VU) en Kathleen Ferrier (Unesco) o.l.v. KNAW-lid Peter-Paul Verbeek (UT) over (betere) randvoorwaarden voor wetenschapscommunicatie door wetenschappers.

Meer informatie en deelname

Meer informatie over het programma en deelname aan deze bijeenkomst vind je op de volgende bijeenkomstpagina op de website van de KNAW.