P3: een podium voor promovendi en postdocs

P3: een podium voor promovendi en postdocs

Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Wetenschap inbedden in de maatschappij door wetenschapscommunicatie: voor deze groep onderzoekers uit Utrecht is het een wezenlijk onderdeel van hun werk. Dat doen zij via een breed palet aan kanalen: Schooltv, het Klokhuis, radio, publieke lezingen (bijvoorbeeld een lezingreeks in het najaar van 2020 over evolutie en de maatschappij met thema’s als COVID-19, biodiversiteit en ethiek) en ook door actieve deelname in instituties als het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Raad voor Aard- en Levenswetenschappen. Met deze brede activiteiten bereiken zij alle lagen van de maatschappij; van jong tot oud en van alle niveaus van opleiding.

Met het Pilotfonds Gewaardeerd! willen zij zich richten op beginnende wetenschappers om wetenschap naar de maatschappij te brengen. Het idee is een wetenschapsfestival te organiseren waar jonge onderzoekers het podium krijgen: P3, Podium voor Promovendi en Postdoc, in de vorm van zeepkisten verspreid over de Botanische Tuinen Utrecht in combinatie met een Silent-lecture-format (waarbij publiek middels koptelefoons van zeepkist naar zeepkist kunnen gaan). Zodoende kan wetenschap aangeboden worden aan het algemene publiek met thema’s variërend van ecologie en klimaatsverandering tot genetica, gezondheid en duurzaamheid.

Enkele websites:
School tv – ’t Is weer tijd voor BiodiversiTijd (Edwin Pos)
Studium Generale UU – Wat is de natuur ons waard? (Merel Soons)
NPO 3 Code Rood (Appy Sluijs)

Penvoerder:
Edwin Pos, wetenschappelijk directeur

Overige groepsleden:
Appy Sluijs, hoogleraar
Merel Soons, hoogleraar