Citizen Science Lab

iSPEX & Citizen Science Lab

Sterrewacht Leiden, Faculteit Wis- & Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden

Een breed en algemeen publiek niet alleen vertellen over wetenschappelijke praktijk, maar hen er op allerlei manieren bij betrekken; dat is het voornaamste doel van de onderzoekers die zich bezighouden met citizen science aan de faculteit Wis- & Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. In de afgelopen jaren heeft dit samenwerkingsverband zowel innovatieve individuele citizen science-projecten ontwikkeld, als algemene methodiek, strategie en innovatie voor citizen science.

Dat begon met het iSPEX-project, een spin-off van sterrenkundig onderzoek. Daarbij meten duizenden ‘citizen scientists’ over heel Nederland en Europa in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en maatschappelijke partners, fijnstof met een speciaal opzetstukje voor hun smartphone. Tegenwoordig is de onderzoeksgroep veelal werkzaam vanuit het Citizen Science Lab; een instituut dat wetenschappers, burgers en maatschappelijke partijen bij elkaar brengt om via citizen science tot nieuwe inzichten te komen voor de wetenschap en de maatschappij. Zo heeft het lab geholpen bij het opzetten van Plastic Spotter en Psychologielab op Wielen; beiden citizen science-projecten geïncubeerd op basis van vragen van Leidenaren.

De onderzoekers van het Citizen Science Lab willen samenleving en wetenschap blijven verbinden; het Pilotfonds Gewaardeerd! levert een bijdrage in de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke projectvormen die zich richten op wetenschapsparticipatie.

Enkele websites:
Universiteit Leiden – Citizen Science Lab
Plasticspotter
Psychologielab op wielen

Penvoerder:
Frans Snik, universitair docent
Overige groepsleden:
Anne Land-Zandstra, assistant professor
Margaret Gold, Citizen Science Lab coordinator
Liselotte Rambonnet, promovendus
Pedro Russo, assistant professor

Screenshot van webpagina Plasticspotter
Screenshot van webpagina Plasticspotter