Actuele ontwikkelingen in de natuur

Actuele ontwikkelingen in de natuur

Wageningen University & Research, Environmental Sciences

Hoe help je de samenleving zich aan te passen aan veranderingen in natuur en klimaat? Deze Wageningse groep betrekt tienduizenden mensen bij innovatieve citizen science-projecten. Hierdoor wordt de verkregen wetenschappelijke kennis zo maximaal mogelijk toegepast. Het zorgt tevens voor meer bewustwording over de diverse milieuproblemen waar de samenleving mee kampt en de oplossingsrichtingen die er zijn.

Ook jongeren worden betrokken bij onderzoek: zij werken samen met de wetenschappers aan onderzoek- en onderwijsprogramma’s voor middelbare scholieren. Onderzoeksresultaten, kennis en data worden gebundeld en beschikbaar gesteld via het online platform Nature Today. Verder geven de onderzoekers interviews aan journalisten, houden presentaties en staan op informatiemarkten. Ze zijn ook actief op sociale media.

Één van de citizen science-projecten van de groep, het waarnemingsprogramma De Natuurkalender, bestaat in 2021 20 jaar. Dit programma brengt de effecten in kaart van veranderingen in weer en klimaat op de timing van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Met de bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! kunnen de groepsleden de resultaten van De Natuurkalender nog beter bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Ze zullen de bijdrage daarnaast gebruiken om de plannen die ze hebben voor het produceren van een dagelijks natuurjournaal in samenwerking met radioprogramma Vroege Vogels verder uit te werken.

Enkele websites:
Tekenradar.nl
Naturetoday.nl
Naturetoday.com – Natuurkalender

Penvoerder:
Arnold van Vliet, onderzoeker

Overige groepsleden:
Wichertje Bron, webbeheerder
Hidde Hofhuis, onderzoeker