Wetenschapscommunicatie via serious gaming

Wetenschapscommunicatie via serious gaming

Faculteit Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit

Communiceren over wetenschap via games: de Communicatie & Media groep van het Nijmeegse Behavioural Science Institute heeft al verschillende activiteiten op dit gebied ontplooid. Leden van de groep hebben onder andere een app gemaakt om vlogs te verspreiden, een citizen science-platform opgezet en serious games en andere digitale middelen voor trainingen en opleidingen ontwikkeld. Daarnaast schrijven ze blogs en treden op in de media.

Momenteel is de Communicatie & Media groep bezig om een serious game te ontwikkelen over het thema duurzaamheid. In deze avontuurlijke game worden vraagstukken rondom het klimaat en de leefomgeving en de invloed van menselijk gedrag hierop behandeld vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Hiermee hoopt de groep de impact van wetenschapscommunicatie te vergroten en zodoende ook kinderen, jongvolwassenen, specifieke groepen als huiseigenaren en later ook een breed publiek te bereiken.

De groep implementeert wetenschapscommunicatie ook in het onderwijsprogramma om studenten handvatten te geven om over hun onderzoek te communiceren met mensen buiten de academische setting.

De groep zal de toekenning uit het Pilotfonds Gewaardeerd! gebruiken om personele kosten (projectcoördinatie) en game-ontwikkeling te financieren.

Penvoerder:
Tibor Bosse, hoogleraar

Overige groepsleden:
Kirsten Bevelander, gastonderzoeker
Martine Groefsema, onderzoeker en docent
Barbara Müller, assistant professor
Iris van Ooijen, assistant professor
Aart van Stekelenburg, promovendus
Sanne Tamboer, promovendus
Yana van de Sande, promovendus

Afbeelding van een metropool bij zonsondergang
Pixelillustratie van metropool bij zonsondergang | Afbeelding voor ontwikkeling project serious game over duurzaamheid