Wetenschapscommunicatie in transformatie

Wetenschapscommunicatie in transformatie

International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Armoede, ongelijkheid, migratie, conflict en ecologie; het zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor onderzoek bij de wetenschappers van het International Institute of Social Studies (ISS). Bijzonder aan hun onderzoeksmethodiek is dat zij integraal verweven is met wetenschapscommunicatie / public engagement-activiteiten.

Deze activiteiten zijn grofweg in drie├źn te verdelen: Ten eerste betrekt het ISS actief (onderzoeks)deelnemers en partners bij het onderzoeksproces. Daarnaast integreert het instituut op een duurzame manier onderzoeksbevindingen met andere onderzoeks- of onderwijsinitiatieven. Tenslotte vertaalt zij wetenschappelijke resultaten naar verschillende formats zodat deze ook toegankelijk zijn voor doelgroepen met een niet-sociaal wetenschappelijke achtergrond. Zo werkt ISS samen met medische professionals, (inter)nationale beleidsmedewerkers en wetenschappers op het gebied van rampen-, conflict- en ontwikkelingsstudies, en maken zij opgedane kennis toegankelijk voor het grote publiek.

Door het direct en actief betrekken van deze groepen willen zij de stem van gemarginaliseerde gemeenschappen versterken en bijdragen aan mondiale ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid. Middels het Pilotfonds Gewaardeerd! willen zij deze geïntegreerde vorm van onderzoek en engagement voortzetten en verder uitbreiden.

Enkele websites:
ISS blog – Children as experts rethinking how we produce knowledge
Coursera – When disaster meets conflict
ISS – Why do so many undocumented people in Netherlands fail to exercise

Penvoerder:
Dorothea Hilhorst, hoogleraar

Overige groepsleden:
Helen Hintjens,  Assistant Professor
Kristen Cheney, Associate Professor
Zemzem Shigute Shuka, Assistant Professor
Karin Astrid Siegmann, Senior Lecturer

Explainer Animation Video on Maternal Mortality Rate in Ethiopia
Policy Brief - When disaster meets conflict
Policy Brief – When disaster meets conflict