Psychische gezondheid en arbeid

Psychische gezondheid en arbeid

Universiteit van Tilburg, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Mensen met psychische problemen zijn veel vaker werkloos dan psychisch gezonde mensen. Dat komt niet altijd door hun ziektebeeld. Wetenschappelijk is bewezen dat factoren als vooroordelen en discriminatie hierbij een grote rol spelen. De onderzoekers uit Tilburg willen meer maatschappelijke aandacht en bewustzijn voor deze problematiek om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische gezondheidsproblemen te vergroten.

Dat doen zij door gebruik te maken van hun netwerk van journalisten (dagbladen, radio, tijdschriften) en landelijke organisaties (nieuwsbrieven, websites) en door het maken van specifieke publicaties en praktijktools voor relevante professionals (bedrijfsartsen, Arbo-deskundigen, bedrijfspsychologen) en beleidmakers. Het algemene publiek wordt geïnformeerd via o.a. video’s s op YouTube.

De onderzoekers werken met diverse partners samen. Zo loopt er in samenwerking met het ministerie van Defensie een promotieonderzoek over het stigma op psychische problemen als barrière voor duurzame arbeidsinzetbaarheid en heeft dit al tot praktijktoepassing geleid in de vorm van een workshop voor werkgevers.

Met de bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! wil de onderzoeksgroep een educatieve film ontwikkelen die zich richt op de doelgroepen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, praktijkondersteuners bedrijfsartsen en Arbo-verpleegkundigen.

Enkele websites:
Tilburg University – Arbeid en gezondheid
RTL nieuws – Managers nemen minder vaak mensen met psychische problemen aan

Penvoerder:
Evelien Brouwers, hoogleraar

Overige groepsleden:
Jaap van Weeghel, hoogleraar
Kim Janssens, promovendus
Rebecca Bogaers, promovendus
Margot Joosen, onderzoeker