Organisatiegedrag.nl

Organisatiegedrag.nl

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

De onderzoekgroep verbonden aan Organisatiegedrag.nl van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is al jarenlang op constructieve wijze in gesprek met organisaties om vragen rond integriteit en diversiteit beter te kunnen beantwoorden. Vaak werken de onderzoekers tijdens hun wetenschapsactiviteiten met een combinatie van dataverzameling en kennisdeling. Bijvoorbeeld door samen met de deelnemers tijdens een evenement een experiment of demonstratie te doen.

De uitwisseling van kennis verloopt onder meer via langdurende partnerschappen met (netwerken van) organisaties, zoals Diversiteit in Bedrijf, de beroepsvereniging van toezichthouders VIDE, en MVO Nederland. Om wetenschappelijk onderzoek toepasbaar te maken voor organisaties, is onder andere de Nationale InclusiviteitsMonitor (NIM) ontwikkeld. Dit is een initiatief van onderzoekers en organisaties om tot betere oplossingen voor diversiteitsvraagstukken te komen door wetenschappelijke inzichten te delen. Daarnaast delen de onderzoekers wetenschappelijke inzichten met een breed publiek via kennisclips, animaties, factsheets, demonstraties, publiekslezingen en media-optredens. Vernieuwend aan de bovenstaande onderzoekspraktijken zijn de interactieve technieken om in samenspraak met doelgroepen nieuwe kennis te genereren die van belang is voor het aanpakken van concrete problemen. Dit leidt tot inzichten die relevant en actueel zijn en daadwerkelijk worden ingezet in de praktijk. De impuls van het Pilotfonds Gewaardeerd! maakt het mede mogelijk om huidige onderzoeksprojecten verder te ontwikkelen.

Enkele websites:
Organisatiegedrag
Nederlandse Inclusiviteitsmonitor
Instituut GAK – Over de onzin van anti-biastraingingsprogramma’s

Penvoerder:
Madelijn Strick, universitair hoofddocent
Overige groepsleden:
Naomi Ellemers, hoogleraar
Jojanneke van der Toorn, bijzonder hoogleraar
Félice van Nunspeet, universitair docent
Wiebren Jansen, universitair docent
Elianne van Steenbergen, bijzonder hoogleraar
Daan Scheeperst, hoogleraar
Melissa Vink, postdoc
Tatiana Chopova, promovendus
Tessa Coffeng, promovendus
Inga Rösler, promovendus
Esmee Veenstra, promovendus
Onur Sahin, promovendus
Miriam Wickham, promovendus
Piet Groot, promovendus
Jeanette van der Lee, promovendus
Elena Bacchini, promovendus
Eva Grosfeld, promovendus
Loet van Stekelburg, promovendus

Promo Integriteitslab UU
Logo van inclusiviteitsmonitor in oranje, rood en blauw
Screenshot Nederlandse InclusiviteitsMonitor