Neurowetenschap voor iedereen

Neurowetenschap voor iedereen

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Universiteit Leiden

Zijn mannen echt beter in kaartlezen? Word je van klassieke muziek echt slim? Over zowel muziek als ruimtelijk vermogen bestaan veel ongenuanceerde, stereotype ideeën. De onderzoekers van Klinische Neuropsychologie in Leiden zetten zich in voor wetenschapscommunicatie over de hersenen. Ze doen dat met name op de hiervoor genoemde populaire onderwerpen: muziek en ruimtelijke vaardigheden. Ook besteden de onderzoekers aandacht en tijd aan het informeren van belanghebbenden over gezondheidstoepassingen waarmee mensen met hersenaandoeningen geholpen kunnen worden. 

De wetenschapscommunicatie-activiteiten van deze onderzoekers zijn divers in vorm en inhoud. Ze dragen bij aan publiekslezingen of organiseren openbare publieksexperimenten of wetenschaps-evenementen. Daarnaast geven ze vaak interviews in tijdschriften, podcasts, krant en televisie, en beheren ze websites met nieuws over eigen onderzoek en downloadbare handleidingen die door bijvoorbeeld klinische behandelaren gebruikt kunnen worden. Naast een breed publiek, informeren deze neuropsychologen ook patiëntenorganisaties en klinische specialisaties, middels lezingen, demonstraties en artikelen voor klinische vakbladen en patiëntverenigingen.

Met toegankelijke taal zetten de wetenschappers zich veelvuldig en langdurig in voor wetenschapscommunicatie over de hersenen. De impuls van het Pilotfonds Gewaardeerd! maakt het mede mogelijk om huidige wetenschapscommunicatie-activiteiten verder te ontwikkelen en het belang van hersenonderzoek en neurowetenschappen te blijven agenderen in heel Nederland.

Enkele websites:
Universiteit Leiden – Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie
Rebeccaschafer.net

Penvoerder:
Rebecca Schaefer, universitair hoofddocent
Overige groepsleden:
Ineke van der Ham, universitair hoofddocent
Michiel Claessen, universitair hoofddocent
Martijn Coers, onderzoeksmedewerker
Joram E. van Ketel, onderzoeksmedewerker

Rebecca Schaefer tijdens een publieksoptreden
Rebecca Schaefer tijdens een publieke lezing