Lezingenserie over mensenrechten

Lezingenserie over mensenrechten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Mensenrechtelijke vraagstukken wereldwijd raken ons allemaal. Ze lenen zich daarom goed om belangstelling te genereren bij een breed publiek. De wetenschappers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, bestaande uit senior-onderzoekers en promovendi, maken allemaal deel uit van het Maastricht Centre for Human Rights. Ze organiseren een jaarlijkse lezingenserie op het gebied van de rechten van de mens.

In samenwerking met het Studium Generale programma van de Universiteit Maastricht, willen zij een breed publiek informeren over mensenrechten zonder te veel te vervallen in juridische of academische vaktaal. Op deze manier wil de onderzoeksgroep bijdragen aan bewustwording over ieders rol en rechten als burger en mens. Naast een inleidend college volgen vier thematische colleges: over rechten van vrouwen; toegang tot essentiële medicijnen als mensenrechtenkwestie; daders en slachtoffers van massale, ernstige en systematische mensenrechtenschendingen en mensenrechten als gemeenschappelijke waarden in de Europese Unie.

De subsidie uit het Pilotfonds Gewaardeerd! wordt gebruikt om resultaten van onderzoek via video’s toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarnaast wordt de subsidie gebruikt om promovendi vertrouwd te maken met het leren communiceren van hun onderzoek en daarover in dialoog te gaan met het publiek.

Enkele websites:
Maastricht University – Studium Generale – Human Rights

Penvoerder:
Fons Coomans, UNESCO Chair in Human Rights and Peace 
Overige groepsleden:
Gustavo Arosemena Solorzano, universitair docent
Andrea Broderick, universitair docent
Marieke Hopman, universitair docent
Selja Imamovic, universitair docent
Hanxu Liu, promovendus
Roland Moerland, universitair docent
Flavia Patané, promovendus
Jennifer Sellin, universitair docent
Jana Trifonivic, promovendus
Dorris de Vocht, universitair docent
Lisa Waddington, hoogleraar
Ingrid Westendorp, docent, onderzoeker

Uitsnede van promotiematerial over publiekslezingenserie over mensenrechten
Uitsnede van promotiematerial over publiekslezingenserie over mensenrechten