Kinderen zijn onze toekomst

Kinderen zijn onze toekomst

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

De onderzoekers van de afdeling pedagogische- en onderwijswetenschappen zetten zich al meer dan 10 jaar structureel in voor onze jongste generatie. Dat doen zij door pedagogische, onderwijskundige en ontwikkelingspsychologische kennis zo breed mogelijk toegankelijk en bruikbaar te maken. Ze richten zich hiervoor op kinderen, ouders, docenten, opleiders, behandelaars en beleidsmakers.

De onderzoekers geven publiekslezingen voor ouders en kinderen, schrijven publieksboeken en populairwetenschappelijke artikelen, organiseren workshops voor leerkrachten, behandelaars, opleiders en beleidsmakers en geven interviews voor kranten, radio, TV en podcasts. Deze communicatie beperkt zich niet tot Nederland; de wetenschappers  zijn ook actief in internationale media (bijv. BBC, CNN, The New York Times, The Guardian) en dragen bij aan internationaal beleid zoals de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Momenteel verbreden zij hun wetenschapscommunicatie-activiteiten ook naar citizen science-projecten met jongeren, zoals het samen ontwikkelen van een training in het omgaan met moeilijk gedrag en het werken zij samen met jongeren aan het tegengaan van misstanden in de zorg.

De erkenning van het Pilotfonds Gewaardeerd! levert een bijdrage in het ondersteunen van lopende activiteiten. Met hun samenwerkingspartner NEMO Science Live willen zij onderzoek naar basisscholen in diverse wijken brengen: ‘NEMO on wheels’. Om kinderen te inspireren om mee te denken over wetenschappelijke vraagstukken, ontwikkelen zij met samenwerkingspartner New Scientist wetenschapsspellen die kosteloos ingezet kunnen worden in het basisonderwijs.

Enkele websites:
SWV de Eem – Inspiratieavond Eddie Brummelman
The atlantic.com – Self esteem narcissism
Narcisme & morele beslissingen van kinderen – Onderwijs I by Radio Swammerdam (soundcloud.com)
Boek – Gelijke kansen in de stad

Penvoerder:
Eddie Brummelman, universitair docent

Overige groepsleden:
Erna van Hest, onderwijsdirecteur
Patty Leijten, universitair docent
Bram Orobio de Castro, hoogleraar
Geertjan Overbeek, hoogleraar
Claudia van der Put, universitair docent

Rapporten Erna van Hest in verschillende kleuren
Compilatie rapporten Erna van Hest