Informatiemanagement voor Crisissituaties en Rampenbeheersing

Informatiemanagement voor Crisissituaties en Rampenbeheersing

Universiteit van Tilburg, Tilburg School of Economics and Management

In crisissituaties speelt informatie een cruciale rol. De wetenschappers van dit team zetten hun wetenschappelijke kennis over crisissituaties en rampenbeheersing actief in bij de samenwerking met hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland om zowel hen als de getroffen bevolking te informeren en te ondersteunen. Daarnaast motiveren en ondersteunen zij studenten uit Informatiemanagement- opleidingen om zich te ontwikkelen als crisismanagementprofessionals.

De wetenschappers informeren belanghebbenden, zoals crisisbeheersingsorganisaties, veiligheidregio’s, hulpdiensten, Europese Unie, Verenigde Naties, gemeenten en overheden via kennissessies, workshops en publicaties. Studenten van diverse opleidingen op universiteiten en hbo worden via simulaties en serious gaming en via het onderwijs zelf betrokken bij dit onderwerp. Het algemene publiek wordt bereikt via YouTube, opiniebladen e.d.

Met de bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! kunnen de wetenschappers bovengenoemde activiteiten bestendigen. Daarnaast kunnen ze mogelijkheden creëren om de activiteiten te bundelen en beter vindbaar/doorzoekbaar te maken voor alle doelgroepen. Dit doen ze door een online platform te introduceren waar studenten, wetenschappers en crisisbeheersingsprofessionals elkaar kunnen vinden: voor, tijdens en na crisissituaties.

Enkele websites:
Rijksoverheid.nl – Stad en regio
Punt – Hoe handel jij in een rampensituatie
Tilburg University – Three students on internship at National Corona Team

Penvoerder:
Kenny Meesters, onderzoeker/docent

Overige groepsleden:
Joris Hulstijn, associate professor
Carol Ou, hoogleraar

Een gids toont een grafiek met persoonlijke eigenschappen die van pas komen bij een crisissituatie
Cover van een Guidance Note die samen met studenten is gemaakt op basis van hun (master) thesis. Deze meer ‘toegepaste’ rapporten worden gemaakt na een onderzoek, om de opgedane kennis in een bruikbare vorm aan hulpverleners aan te bieden.
Een jongen wijst naar een kaart en legt iets uit aan een andere student
Foto van Serious game, waarbij studenten kennis maken met een ‘crisis-response’. Hierin ervaren ze de uitdagingen rondom samenwerken, informatie delen en coördineren onder onzekere en stressvolle omstandigheden. Ook hulpverleners maken gebruik van deze game om nieuwe vaardigheden te oefenen.
Foto tijdens inzet van de onderzoeksgroep bij het Landelijke Operationele Team Corona (LOT-C) in de beginfase van de coronacrisis (link naar artikel).