Gezondheids- en milieurisico’s van chemische stoffen

Gezondheids- en milieurisico’s van chemische stoffen inclusief plastics

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Bètawetenschappen  

Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu? Wetenschappers van de afdeling Environment and Health zetten zich in om de maatschappij bewust te maken van de risico’s van bijvoorbeeld plastic, teflon, rubberkorrels op voetbalvelden, bestrijdingsmiddelen, giftige stoffen in bijvoorbeeld cosmetica. Ook zorgt hun vertaling van wetenschappelijke kennis ervoor dat bepaalde kwesties politiek geagendeerd worden.

Naast interviews voor tv, radioprogramma’s en dag- en weekbladen, maken ze hun onderzoek toegankelijk voor een breed publiek door middel van documentaires (bijvoorbeeld over microplastics) en infographics en animaties. Zij geven (online) publieke lezingen aan bijvoorbeeld kinderen in NEMO, kinderartsen, en directe belanghebbenden in risicogebieden. Daarnaast zetten zij zich actief in voor agendering van leefomgevingsrisico’s bij de politiek in Nederland en daarbuiten. Dit doen ze door het geven van briefings in Nieuwspoort en deel te nemen aan expertpanels.

Enkele websites:
NPO3 – Keuringsdienst van waarde: microplastic (Heather Leslie)
Radar – uitzending: PFAS in het bloed (Marjorie van Duursen)
VU – Endocrine disrupting chemicals

Penvoerder:
Majorie van Duursen, afdelingshoofd

Overige groepsleden:
Jacob de Boer, hoogleraar
Heather Leslie, assistant professor
Marja Lamoree, hoogleraar
Dick Vethaak, hoogleraar
Jelske van der Burg, assistant professor
Eva Sugeng, assistant professor
Jessica Legradi, assistant professor
Timo Hamers, associate professor

Een vrouw legt een groep mensen iets uit. Ze staan op de kust van een strand
Heather Leslie geeft een publiekslezing tijdens een Plastic Soup session tijdens Springtij 2018
Een vrouwelijke wetenschappers geeft een presentatie op een groot podium
Heather Leslie tijdens de Plastic Health Summit 2019