Wetenschaps-scepsis en religie

Wetenschaps-scepsis en religie

Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe praat je over wetenschap, als je gesprekspartner mogelijk sceptisch is over het fenomeen wetenschap zelf? Een groep onderzoekers van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam laten religieuze groepen zien hoe een fundamenteel kritisch-wetenschappelijke attitude samen kan gaan met levensbeschouwelijke posities en hoe die combinatie juist tot nieuwe inzichten kan leiden. Met (boek)publicaties, symposia, talloze lezingen en interviews gaan zij het gesprek aan met religieuze groepen die kritisch staan tegenover algemeen aanvaarde resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Aanvankelijk richtte de groep zich vooral op de Neodarwiniaanse evolutietheorie. Ze weerlegden daarbij ontoereikende alternatieven die in religieuze kring omarmd worden, zoals creationisme en Intelligent Design-denken. De laatste tijd focussen de wetenschappers veel op klimaatwetenschap, vanwege vormen van klimaatscepsis die (ook) in religieuze kring voorkomen. De groep heeft een belangrijke brugfunctie doordat ze vanuit een participerende houding orthodox-religieuze gemeenschappen helpt kennismaken met breed gedragen wetenschappelijk onderzoek. Uit onderzoek blijkt onder andere dat bijvoorbeeld de evolutiescepsis in deze kringen de laatste jaren is afgenomen.

De groep heeft zich de afgelopen jaren sterk gericht op christelijke gemeenschappen, maar zoekt verbreding van haar methodiek bij bijvoorbeeld Islamitische en orthodox-Joodse groeperingen. De waardering en de financiĆ«le impuls uit het Pilotfonds Gewaardeerd! vormt wellicht een steuntje in de rug bij het bewerkstelligen van deze ambities.  

Enkele websites:
Logos – En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie
Trouw – Het briljante ‘Oer’ zou zomaar het beste theologische boek van het jaar kunnen worden
CIP – Prof Gijsbert van den Brink over schepping en evolutie

Penvoerder:
Gijsbert van den Brink, hoogleraar

Overige groepsleden:
Arie Zwiep, universitair hoofddocent
Eva van Urk, promovendus
Rik Peels, universitair hoofddocent
Stefan Paas, hoogleraar

Boekcover Oer (2020). Het boek laat zien dat het aanvaarden van de evolutietheorie kan samengaan met geloven in de schepping door God.