Wetenschap voor kinderen

Wetenschap voor kinderen

Wageningen University & Research, Agrotechnology & Food Sciences Group

Hoe interesseer je kinderen voor wetenschap? De leden van Wageningen Young Academy, een platform van jonge onderzoekers, doen al veel aan wetenschapscommunicatie, zo nemen zij deel aan publiekslezingen, organiseren debatten, bijvoorbeeld over open access, en geven gastlessen op scholen. Ze nemen deel aan paneldiscussies op filmfestivals en betrekken ook bijzondere doelgroepen bij hun wetenschapscommunicatie, bijvoorbeeld  met een lezingenreeks over wetenschap voor gevangenen.

De jonge onderzoekers willen hiermee basisschoolleerlingen het belang van wetenschap laten zien. De bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! zal dan ook worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een serie interactieve wetenschapsboeken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De boekenserie zal samen met een kunstenaar in opleiding worden gemaakt  aan de hand van tekeningen van scholieren zelf en daarna worden gedistribueerd naar de betreffende scholen. Ook zal er een website worden gebouwd waar de boeken online beschikbaar komen. De website zal worden uitgebreid met wetenschappelijke feiten, filmpjes en meer.

Website:
WUR.nl – Wageningen Young Academy
WUR.nl – Wageningen Young Academy – Acitivities
Twitter – Wageningen Young Academy

Penvoerder:
Diana Machado de Sousa, hoogleraar

Overige groepsleden:
Kevin Matson, associate professor
Mehdi Habibi, associate professor
Jessica Duncan, associate professor
Pariya Behrouzi, assistant professor
Sylvia Brugman, assistant professor

Foto © Guy Ackermans. De leden van Wageningen Young Academy geven o.a. gastlessen op scholen