Team Democracy

Team Democracy

Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen

Hoe staat het met de kansen en bedreigingen van onze democratie? De politicologen binnen het Team Democracy zijn wetenschappers die zich vaak naar een breed publiek uitspreken om inzicht te genereren rondom dit thema. 

De wetenschappers van Team Democracy verschijnen regelmatig in diverse media en geven presentaties tijdens lezingen, workshops en festivals. Ze ondernemen zelf ook diverse initiatieven. Zo schrijven ze blogs en onderhouden ze een website waarop data over populisme bij 250 politieke partijen toegankelijk is.  Daarnaast is het spel ‘Democracy Games’ ontwikkeld, waarmee kinderen kunnen leren wat democratie nu eigenlijk is. De doelgroepen die Team Democracy betrekt zijn divers: van basisschoolleerlingen en studenten tot een breed publiek, politici, beleidsmakers en ambtenaren. De academici spannen zich in voor het verspreiden van  kennis over democratie om zo de belangrijke dialoog rondom onze regeringsvorm  levend te houden.

De groep ziet met de toekenning uit het Pilotfonds Gewaardeerd! mogelijkheden om een mooi wetenschapscommunicatieproject op te zetten, zoals bijvoorbeeld een activiteit voor het basisonderwijs in samenwerking met hun Wetenschapsknooppunt.

Enkele websites:
ANP – Experts aan het woord: Carolien van Ham
VPRO – Is dit het medicijn tegen populisme?
Stukroodvlees.nl – bijdragen Maurits Meijers

Penvoerder:
Carolien van Ham, hoogleraar

Andere groepsleden:
Kristof Jacobs, universitair hoofddocent
Maurits Meijers, universitair docent
Saskia Ruth-Lovell, universitair docent
Andrej Zaslove, universitair hoofddocent
Gaard Kets, PhD
Alex Lehr, universitair docent
Erika van Elsas, universitair docent