Sustainable Finance

Sustainable Finance

Department of Finance, Erasmus Universiteit Rotterdam

De onderzoeksgroep van het Department of Finance heeft in 2016 de publiek toegankelijke en kosteloze MOOC Sustainable Finance ontwikkeld. Sindsdien maakt zij zich hard voor het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. Op deze manier werkt zij samen met de industrie aan thema’s als duurzame financiering en klimaatrisico’s en probeert zij een breed publiek over deze onderwerpen te informeren en inspireren.

Het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation brengt partners samen om kennis uit te wisselen en partnerschappen op te bouwen voor duurzame ontwikkeling. De inhoud van de MOOC inspireert studenten om verder te kijken dan het rendement van aandeelhouders en kortetermijnoplossingen, en geeft handvaten voor het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën. Zo hopen de wetenschappers bij te dragen aan een wereld die voor iedereen duurzaam is, en waar financiering gebruikt kan worden als middel om sociale doelen te bereiken.

De honorering uit het Pilotfonds Gewaardeerd! wordt besteed aan het inhuren van een wetenschapscommunicatie-expert die promovendi en andere onderzoekers opleidt in het ontwikkelen van wetenschapscommunicatie-activiteiten.

Enkele websites:
Coursera – Sustainable Finance
RSM – Platform for sustainable value creation
Robeco – Investors should always strive to understand observed performance

Penvoerder:
Dirk Schoenmaker, professor

Andere groepsleden:
Mathijs van Dijk, professor
Steve Kennedy, associate professor

Foto van boek Principles of Sustainable Finance
Foto van publiekslezing Fundamental sustainable investing