StukRoodVlees

StukRoodVlees

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Je wegwijs maken in actuele maatschappelijke en politieke kwesties kan soms best lastig zijn. StukRoodVlees is een blog dat politicologisch en andere sociaalwetenschappelijk onderzoek aan de actualiteit koppelt. Sinds 2013 is het blog een belangrijke bron van informatie voor veel burgers, journalisten, politici en beleidsmakers. In de afgelopen acht jaar werden er meer dan 1300 stukken geplaatst. Tientallen wetenschappers vonden er een plek om hun werk met een breder publiek te delen. Sinds 2017 verschijnt ook de gelijknamige podcast.

Het blog wordt onderhouden door zeven wetenschappers van drie verschillende universiteiten. Zij redigeren ingekomen stukken, produceren de podcast-afleveringen en onderhouden de website en sociale media. De wetenschappers willen zo lopend politicologisch onderzoek op een doeltreffende manier onder de aandacht van een breder publiek brengen, meer diepgang en onderbouwing bieden in het publieke debat en wetenschappelijk onderzoek sneller inzichtelijk maken voor een breed publiek. Peer-reviewed artikelen worden vaak pas na maanden – en soms jaren – gepubliceerd. De actualiteit is veel sneller.

De erkenning van het Pilotfonds Gewaardeerd! levert een bijdrage in het inzetten van assistentie voor productionele en onderhoudstaken van het blog, waardoor de continuïteit en professionaliteit van het platform gegarandeerd wordt.

Enkele websites:
Stukroodvlees.nl
Twitter – stukroodvlees
Soundcloud – stukroodvlees

Penvoerder:
Rens Vliegenthart, hoogleraar

Overige groepsleden:
Armen Hakhverdian, universitair hoofddocent
Tom van der Meer, hoogleraar politicologie
Tom Louwerse, universitair hoofddocent
Gijs Schumacher, universitair hoofddocent
Matthijs Rooduijn, universitair hoofddocent
Kristof Jacobs, universitair hoofddocent