Speech Lab Groningen

Speech Lab Groningen

Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen

Wat is taalvariatie en hoe onderzoek je dat? Daarop zicht SpeechLab Groningen zich. Wetenschappers laten een breed publiek kennis maken met onderzoek naar taalvariatie in al haar facetten, met name spraakproductie en dialectonderzoek. Middels speelse publieksvoorlichtingen en creatieve mediaproducties weten zij jong en oud te interesseren voor hun vakgebied.

Speech Lab Groningen combineert tijdens haar initiatieven vaak publieksvoorlichting met dataverzameling. Zo verzamelden de betrokken wetenschappers informatie over articulatie bij kinderen in het NEMO Science Museum in Amsterdam, waarbij ze hen via een quiz tevens iets leerde over spraak. Tijdens andere publieksevenementen kregen kinderen een geprinte echo van hun tong mee. Ook een wordt een breed publiek spelenderwijs geïnformeerd over spraakonderzoek. En tegelijk leren  wetenschappers iets over hen. Zoals bij Lowlands Science en via een goed gewaarde Groningse dialectvoorspel-app, die verspreid werd tijdens lokale publieksevenementen.

Naast deze activiteiten, heeft de onderzoeksgroep een strip uitgebracht over dialectonderzoek en een online game ontwikkeld om scholieren in het basisonderwijs te introduceren in het Gronings. Het doel van al deze inspanningen is het algemene publiek kennis laten maken met spraakonderzoek en hen de schoonheid van taalvariatie tonen.

De bijdrage uit het Gewaardeerd-pilotfonds wordt ingezet voor de productie en promotie van een bordspel, dat kinderen en volwassenen een inkijkje biedt in de resultaten en het proces van taalwetenschappelijk onderzoek.

Enkele websites:
Speechlab Groningen

Penvoerder:
Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar

Overige groepsleden:
Teja Rebernik, promovendus
Jidde Jacobi, promovendus
Martijn Bartelds, promovendus
Raoul Buurke, promovendus
Wietse de Vries, promovendus

Foto Team Speechlab Groningen op Lowlands
Foto Team Speechlab Groningen op Lowlands