Sociale robots dienen mens en samenleving

Sociale robots dienen mens en samenleving

Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Kan een robot senioren helpen zich minder eenzaam te voelen? Of kinderen helpen met wiskundesommen? Wetenschappers van de Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Computer Sciences aan de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum werken samen om de bovenstaande uitdagingen realiteit te maken. Ze besteden daarnaast veel aandacht aan het zichtbaar maken van deze projecten, om zo het publieke debat te stimuleren over het inzetten van robots voor sociale en maatschappelijke problemen.

Zo is er bijvoorbeeld de goed ontvangen documentaire Ik ben Alice (2015), over robot Alice die ouderen helpt niet in een sociaal isolement te raken. Ook nemen de onderzoekers vaak deel aan media-optredens, publieke debatten en teamwetenschappelijke benadering. Komend voorjaar start een uniek veldonderzoek waarbij ouderen gedurende enkele weken interactie hebben met een sociale robot. Voor, tijdens en na de sessies worden metingen gedaan, inclusief diepte-interviews achteraf.

De toekenning uit het Pilotfonds Gewaardeerd! draagt bij in het bekostigen van een student-assistent, die assisteert bij het wederom vastleggen en verspreiden van lopend robotonderzoek. Hopelijk komt daar weer zo’n mooie documentaire uit voort.

Enkele websites:
Alice cares.nl
Doxy film – Ik ben Alice

Penvoerder:
Elly A. Konijn, full professor

Overige groepsleden:
Daniel Preciado, postdoc
Thomas Baier, postdoc
Piek Vossen, full professor
Johan Hoorn, full professor
Matthijs Smakman, promovendus
Selene Baez Santamaria, promovendus
Lena Krause, promovendus
Veerle Hobbelink, research assistent
Jaap Kruijt, promovendus
Anouk van Loon, postdoc
Martin Smalbrugge, asisstant professor
Marly Kiewik, senior manager

Still uit documentaire Ik ben Alice (2015) geproduceerd door DOXY i.s.m. onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Still uit documentaire Ik ben Alice (2015) geproduceerd door DOXY i.s.m. onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Still uit documentaire Ik ben Alice (2015) geproduceerd door DOXY i.s.m. onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.