SenseLab

SenseLab

Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

Welke factoren hebben er allemaal invloed op een gezonde leefomgeving binnenshuis? Mensen brengen steeds meer tijd binnen door. Onderzoek toont echter aan dat binnenshuis verblijven niet goed is voor onze gezondheid. SenseLab, een laboratorium voor het testen en ervaren van binnenmilieuomstandigheden, draagt bij aan een beter begrip van – en omgang met – het binnenmilieu. Samen met o.a. scholieren, studenten en breed publiek onderzoekt SenseLab hoe mensen door middel van geur, ventilatie, temperatuur, licht, kleur en geluid een beter binnenmilieu kunnen creëren.

In het laboratorium bieden vier koelcellen ruimte aan aparte tests voor lucht-, thermische, licht- en akoestische kwaliteit. Basisschoolleerlingen en een breed publiek nemen plaats in de cellen en leren zo spelenderwijs welke factoren invloed hebben op de zintuigen. Tegelijkertijd bieden de testresultaten input voor onderzoekers om te bepalen hoe klaslokalen en kantoorwerkplekken beter kunnen worden ingericht voor een gezonder en comfortabler binnenmilieu. Onlangs zijn ook de circulatie van virusdeeltjes in de binnenlucht van gebouwen en testen van de effectiviteit van mondkapjes toegevoegd als onderzoeksactiviteiten van SenseLab. De testresultaten maken de onderzoekers op een laagdrempelige manier toegankelijke via sociale media en blogs, en worden over de hele wereld opgepikt. 

De erkenning van het Pilotfonds Gewaardeerd! draagt bij aan het ontwikkelen van verdere communicatie over binnenluchtkwaliteit. 

Enkele websites:
TU Delft – Present ventilation guidelines insufficient in the fight against the coronavirus
TU Delft – Eerste schoolklas test SenseLab
TU Delft – Veel mondkapjes voor consumenten houden virusdeeltjes niet tegen

Penvoerder:
Philomena Bluyssen, hoogleraar

Overige groepsleden:
Dadi Zhang, promovenda
Marco A.Ortiz, postdoctoral onderzoeker

Foto van Aerosoltest in TU Delft
Foto © Sam Rentmeester 2020-06-29. Onderzoek Aerosolen, Senselab TUDelft, Philomena Bluyssen.