Samen kennis maken

Samen kennis maken

Radboud Universitair Medisch Centrum

Hoe breng je mensen met een licht verstandelijke beperking meer in contact met wetenschap? Deze mensen hebben nu onvoldoende toegang tot kennis uit wetenschappelijk onderzoek en doen weinig mee met burgerwetenschap. Daarom worden zij direct betrokken bij de ontwikkeling van het wetenschapscommunicatieplatform Samen kennis maken. Met dit platform wordt wetenschap laagdrempelig toegankelijk gemaakt voor deze doelgroep, hun begeleiders en (zorg)professionals. Het initiatief komt voort uit samenwerking met de Academische Werkplaats ‘Sterker op eigen benen’.

Op het online platform wordt gesproken over allerlei wetenschapsgebieden en praktische
toepassingen daarvan vanuit ervaringen en perspectieven van mensen met een licht verstandelijke beperking. De inhoud en de audiovisuele middelen worden ontwikkeld met communicatieprofessionals, onderzoekers en een designer en softwareontwikkelaar. Het staat onder redactie van mensen met een licht verstandelijke beperking.

De bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! zal worden gebruikt voor de het bundelen en verder ontwikkelen van het platform en voor de inzet en ondersteuning van promovendi en andere onderzoekers, co-onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast wordt een deel van het budget besteed aan communicatiematerialen voor het ‘Samen kennis maken’-platform.

Enkele websites:
Sterker op eigenbenen.nl/
Sterker op eigenbenen – Makkelijk lezen
Youtubekanaal – Sterker op eigen benen

Penvoerder:
Kris (Kirsten) Bevelander, senior onderzoeker

Overige groepsleden:
Anneke van der Cruijsen, co-onderzoeker
Julia van Calis, promovendus
Geraline Leusink, hoogleraar
Masha Nägele, promovendus
Fleur Boot, arts en onderzoeker
Jenneken Naaldenberg, senior onderzoeker
Kim Nijhof, promovendus
Marian Breuer, promovendus
Anne Boonman, promovendus
Milou van den Bemd, promovendus

Still uit Youtubevideo Onderzoeksresultaten: Op zoek naar de onderdelen van de gezonde leefomgeving