Research lab Infrastructure, Sustainability and Commons

Research lab Infrastructure, Sustainability and Commons

Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe duurzaam is het winnen van grondstoffen waarvan jouw spullen worden gemaakt? De leden van het onderzoekslab Infrastructure, Sustainability and Commons, van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit, organiseren diverse activiteiten die gericht zijn op het verbinden van maatschappelijke burgerschapsdiscussies met wetenschappelijk onderzoek naar sociale en ecologische crises.

Een recent voorbeeld is het burgerschapsproject ‘Kennis is Goud Waard’ dat is gestart met het ROC Mondriaan en de maatschappelijke onderneming The Broker. Hierbij houden de onderzoekers workshops met MBO-studenten die zij middels interactieve werkvormen laten nadenken over de duurzaamheid van de grondstoffensector. Zij maken daarbij gebruik van hun etnografisch onderzoek in Suriname, Colombia, en Griekenland. De nadruk ligt op de relatie tussen de winning van de grondstoffen elders en de verwerking en consumptie ervan in Nederland. Welke sociale, economische en ethische vragen zijn hiermee gemoeid? Ook hebben de onderzoekers van het lab onder andere panels georganiseerd, meegewerkt aan etnografische films, opiniestukken geschreven, en interviews gegeven voor nationale en internationale media.

Met het project (en filmpjes over het project) wordt denken en praten over mondiaal burgerschap dicht bij de leefwereld van deze MBO-studenten gebracht. De bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! helpt het burgerschapsproject verder te ondersteunen, en de kennis van het ISC-lab over infrastructuur, grondstoffengebruik, ‘commons’ en duurzaamheid te blijven communiceren met een specifiek publiek.

Enkele websites:
Misc lab.com
Resilience Institute – Infrastructure sustainability and commons

Bijdrage aan etnografische film ‘Wasting the West’
Infrademos – Blog – Infra demos releases its first film wasting the west

Penvoerder:
Marjo de Theije, hoogleraar

Overige groepsleden:
Dimitris Dalakoglou, hoogleraar
Jesse Jonkman, postdoctoral onderzoekers

Presentatie van onderzoek aan mijnbouwers, ambtenaren, politici en andere belangstellenden, Paramaribo, Suriname.
Foto © GOMIAM (CoCooN/NWO), 2015. Presentatie van onderzoek aan mijnbouwers, ambtenaren, politici en andere belangstellenden, Paramaribo, Suriname.
Ervaringen delen met mijnwerkers, Kejetia, Ghana, 2019.
Foto © Gold Matters, 2019. Ervaringen delen met mijnwerkers, Kejetia, Ghana.