Religie, conflict en globalisatie

Religie, conflict en globalisatie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen

Wat is de rol van religie en vooroordelen daarover in conflictsituaties en mondiale ontwikkelingen? Het team van het Groningse Centre for Religion, Conflict and Globalization wil scholieren, docenten, beleidsmedewerkers, overheid en politiek, zorgprofessionals en overige geïnteresseerden hiervan bewust maken.

Voor professionals is er een succesvolle gratis online cursus (MOOC) over religie en conflict; voor scholieren zijn er scholierensymposia en lesbrieven en voor hun docenten nascholingsactiviteiten. Voor havo/vwo en mbo zijn er lespakketten. Het team geeft adviezen aan overheidsinstanties en geeft door het hele land lezingen.

De onderzoekers vinden het belangrijk om tot een beter begrip te komen over de rol van religie in conflictsituaties en vredesopbouw, politieke kwesties en issues als seksuele gezondheid. Het Pilotfonds Gewaardeerd! stelt hen in staat de wetenschapscommunicatie-activiteiten naar alle lagen van de bevolking uit te rollen om zo de essentiële verbinding tussen wetenschap en maatschappij te bevorderen.

Enkele websites:
Futurelearn – Courses: religion and conflict
RUG – Blog: Religion factor
RUG – Lespakket ‘Mekka: magischer dan Disneyland?’
RUG – Presentatie rapport en beleidsbrief ‘Seksueel welzijn in de context van religieuze en culturele diversiteit’

Penvoerder:
Kim Knibbe, directeur Graduate School Theology and Religious Studies

Overige groepsleden:
Erin Wilson, associate professor
Joram Tarusarira, directeur Centre for Religion, Conflict and Globalization
Marjo Buitelaar, hoogleraar
Brenda Bartelink, postdoc

 Erin Wilson, toenmalig directeur van het centre religion conflict and globalisation, tijdens een roundtable bij het Europese parlement georganiseerd door het Groninsgse interfacultaire onderzoekscluster sustainable society.
Toenmalig directeur Erin Wilson van het Centre for Religion, Conflict and Globalisation tijdens een roundtable bij het Europese parlement.
Coverfoto van policy brief. Verbeeld zijn twee Delfts blauwe kussende figuren
Policy brief Religious and Secular approaches to sexuality. Beeld van twee kussende Delfts blauwe figuren ontworpen door Gabriele Bustamante.
Figuren in Delfts blauw met verschillende etnische achtergronden geven elkaar een kus
Cultural encounters © Gabriela Bustamente