Publiekrecht voor een breed publiek

Publiekrecht voor een breed publiek

Faculteit Rechtswetenschappen, Open Universiteit, Rotterdam

Sinds 2018 zetten deze drie onderzoekers van de faculteit Rechtswetenschappen zich in voor het begrijpelijk maken van actuele kwesties over publiekrecht. Doorgaans via bestaande media, zoals kranten, podcasts, dagbladen, radioprogramma’s en publiekscolleges, dragen zij bij aan kennisdeling en bewustwording over voornamelijk criminologie, strafrecht en rechten van dieren. Soms treden zij op als deskundigen tijdens hoorzittingen in het parlement. De onderzoekers vinden het belangrijk om het algemene publiek, politici en beleidsmakers goed te informeren, zodat bevindingen in hun vakgebied direct doorklank vinden in de samenleving.

Het Pilotfonds Gewaardeerd!  stelt hen in staat een faculteitsbrede seminarreeks op te zetten, die tot doel heeft andere collega’s te begeleiden bij effectieve wetenschapscommunicatie. Ook biedt het een steuntje in de rug voor de vormgeving en verdere programma’s van de website NederlandRechtsstaat.nl waar de faculteit sinds 2020 samen met de Tilburgse zusterfaculteit voor zorgdraagt.

Enkele websites:
Novum magazine – In gesprek met Janneke Vink
NederlandRechtsstaat – blog

Penvoerder:
Svenn Brinkhoff, hoogleraar

Andere groepsleden:
Janine Janssen, hoogleraar
Janneke Vink, universitair docent

Foto van Tweede Kamer bij een hoorzitting
Soms treden de wetenschappers op als deskundigen tijdens hoorzittingen in het parlement
Cover van een journal over dierenrechten
Cover van boek The Open Society and Its Animals door Janneke Vink