Pedagogische wetenschap en praktijk in verbinding

Pedagogische wetenschap en praktijk in verbinding

School of Social and Behavioral Science, Erasmus Universiteit Rotterdam

Pedagogiek is een maatschappelijke wetenschap bij uitstek. De pedagogische wetenschappers van de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (OGP-EUR) werken al sinds 2011 aan de wederzijdse versterking tussen de pedagogische wetenschap en de pedagogische praktijk. Zo dragen zij bij aan kennisdeling over ‘jeugd, gezin, ontwikkeling en opvoeding’ via publiek toegankelijke populairwetenschappelijke lezingen, studieboeken, het organiseren van symposia en wetenschappelijk onderbouwde bijdragen en adviezen.

OGP-EUR richt zich op een algemeen, breed publiek én op doelgroepen uit de pedagogische praktijk: professionals in onderwijs, jeugdzorg en beleid, gezinnen, professionals werkzaam in de klinieken beleidsmakers. Omdat de wetenschappers werkzaam zijn in een vakgebied dat niet los kan worden gezien van de maatschappij, zien zij het ook als hun taak om ideeën, instrumenten, theorieën en interventies samen met eindgebruikers en belanghebbenden te ontwikkelen.

Het Pilotfonds Gewaardeerd! stelt hen in staat hun huidige wecom-activiteiten voort te zetten en verder te professionaliseren. Specifiek richten de onderzoekers zich op het investeren in nieuwe webinars, masterclasses, workshops en cursussen voor specifieke professionele doelgroepen.

Enkele websites:
Lannoo – Opgroeien in het hedendaagse gezin
VPRO – Kinderen hebben niets aan overhead
EUR – Behandel me als persoon niet als dossier. Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven

Penvoerder:
Keijsers, L, hoogleraar

Overige groepsleden:
Luijk, hoogleraar
Harder, bijzonder hoogleraar
Steketee, bijzonder hoogleraar
Frank van der Horst, universitair hoofddocent
Jacqueline Schenk, universitair hoofddocent
Rianne Kok, universitair hoofddocent
Daphne van de Bongardt, universitair docent
Fabienne Naber, universitair docent
Joyce Weeland, universitair docent
Nicole Lucassen, universitair docent

Foto van opname college Universiteit van Nederland Kan iemand met het Syndroom van Down de volgende Nobelprijswinnaar worden?