ParkinsonTV

ParkinsonTV

Radboud Universitair Medisch Centrum

Hoe maak je kennis over de ziekte van Parkinson eenvoudig beschikbaar? Het online videokanaal ParkinsonTV biedt vanaf 2014 op toegankelijke wijze informatie over de ziekte van Parkinson via maandelijkse, interactieve uitzendingen. Er komen steeds wisselende, relevante en actuele thema’s aan bod, met bijdragen van patiënten, mantelzorgers, Parkinson-neurologen, zorgprofessionals en wetenschappers.

De uitzendingen van ParkinsonTV zijn altijd beschikbaar en worden bekendgemaakt via diverse sociale media, een nieuwsbrief en flyers. Zo krijgen belanghebbenden als mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en naasten en professionals op een laagdrempelige manier relevante en actuele kennis uit de zorg en de wetenschap. Zelfs internationaal heeft het platform belangstelling: er zijn ook Engelstalige uitzendingen.

Het concept van ParkinsonTV leent zich uitstekend voor andere chronische ziekten. Het ParkinsonTV-team wil de toekenning uit het Pilotfonds: Gewaardeerd! dan ook inzetten voor verbreding naar soortgelijke online televisie voor mensen met andere aandoeningen.

Website:
ParkinsonTV.nl
Youtubekanaal – ParkinsonTV

Penvoerder:
Bas Bloem, hoogleraar

Overige groepsleden:
Marten Munneke, managing director ParkinsonNet
Bart van de Warrenburg, neuroloog

Foto tijdens opname van ParkinsonTV
De ParkinsonTV-gids