One Health PACT

One Health PACT

Faculteit Viroscience, Erasmus MC Rotterdam

Hoe kunnen we de volgende pandemie voorkomen? Het One Health PACT is een onderzoekssamenwerking van experts op een groot aantal gebieden die relevant zijn voor het uitbreken van infectieziekten, variërend van ecologische en klimaatmodellering tot medische entomologie, virologie en volksgezondheid. Citizen science is diep verankerd in de onderzoekspraktijk van dit initiatief. Zo draagt een breed publiek bij aan het genereren van data via een app en via het vangen en bemonsteren van muggen en vogels.

Nederland is bijzonder kwetsbaar voor uitbraken van virusziekten die door muggen worden overgedragen. Dit komt door het door water gedomineerde landschap, de dichte bevolking en veestapel en de verwachte vestiging van nieuwe muggensoorten in ons land. Om deze reden is het zowel lonend als essentieel voor One Health PACT dat zij het grote publiek betrekken bij het genereren van data over muggen en vogels (deze kunnen via muggen weer virussen oplopen). One Health PACT maakt de opgedane kennis weer publiek toegankelijk, door op een begrijpelijke en laagdrempelige manier over haar onderzoeksbevindingen te schrijven op de website van One Health PACT. Daarnaast deelt zij berichten over de voortgang van het onderzoek via haar verschillende sociale-mediakanalen.

Het team zet de honorering van het Pilotfonds Gewaardeerd! in om een uniek dashboard te ontwikkelen dat burgers grotendeels in real-time inzichten biedt in – en toelichting biedt op – onderzoeksdata. Ook levert het een bijdrage in de samenwerking met AVANS en Technasium studenten, die PhD studenten en onderzoekers ondersteunen bij het maken van informatieve vlogs over het onderzoek.

Enkele websites:
One Health PACT
Mosquito alert
Twitter One Health PACT

Penvoerder:
Marion Koopmans, afdelingshoofd

Overige groepsleden:
Pauline Best, OIO
Ayat Abourashed, OIO
Andrea Grone
Gorben Pijlman
Leo Visser
Pascal Miesen
Henk van der Jeugd
Eefje Schrauwen
Maarten Schrama
Patricia Bruijning

Infographic One Health PACT