Onderzoek in Co-Creatie

Onderzoek in Co-Creatie, Cardiologie; Circuits and Systems

Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft

Er is dringend behoefte aan meer kennis over behandeling en het ontstaan van Atrium fibrilleren, de meest voorkomende progressieve hartritmestoornis ter wereld. Om de communicatie tussen patiënt, familieleden, onderzoekers, ingenieurs, paramedici en artsen te verbeteren hebben de onderzoekers van de Medical DeltaCardiac Arrhythmia lab, De Groot en Brundel in 2016 de stichting AF-Innovatie-Platform opgezet. Het doel van AFIP is het verbeteren van therapie en kennis over Atrium fibrilleren middels co-creatie met patiënten.

Op de website van AFIP vind je blogs en video’s waarin onderzoekers vertellen over bevindingen uit het onderzoek. Daarnaast delen patiënten verhalen over hun ervaringen met Atrium fibrilleren, en helpen zij onderzoekers via polls en online enquêtes meer inzichten te krijgen in het ontstaan van deze hartritmestoornis. Ook organiseert AFIP public engagement-activiteiten zoals brainstormsessies en een jaarlijkse bijeenkomst om co-creatie van studies te bevorderen. Tijdens de bijeenkomst komen alle stakeholders aan het woord zodat symptomen, nieuwe meettechnologien, behandelingen en uitdagingen besproken worden.

De bijdrage van het Pilotfonds Gewaardeerd! maken het mogelijk om nieuwe projecten op te zetten met patiënten om de kennis over Atrium fibrilleren te vergroten en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Op deze manier werkt men aan empowerment van de patiënten zodat zij kunnen meedenken en op gelijkwaardige voet staan met onderzoekers en gezondheidsprofessionals.

Enkele websites:
AFIP online.org
YouTube-kanaal AFIP
Medical delta – Onderzoek: Geleidingsstoornissen van het hart komt al voor bij zeer jonge kinderen

Penvoerder:
Natasja de Groot, hoogleraar

Overige groepsleden:
Bianca Brundel, hoogleraar
Umut Komus, universitair hoofddocent
Lisa Pool, voedingsdeskundige
Nawit Ramdan Nasir, arts in opleiding
Kennedy Silva Ramos, onderzoeker in opleiding
Stan van Wijk, onderzoeker in opleiding
Mathijs van Schie, technisch geneeskundige
Allejan van der Veen, hoogleraar
Wouter Serdijn, hoogleraar
Richard Hendriks, universitair hoofddocent