Onderwijskennis Noord-Nederland

Onderwijskennis Noord-Nederland

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Afdeling GION Onderwijs/Onderzoek Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Hoe bevorder je gelijke onderwijskansen? De onderwijswetenschappers zien graag hun kennis terug in het dagelijks werkveld. Zij verbinden daarom onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en richten zich daarbij op het onderwijs in Noord-Nederland: (aankomende) docenten primair onderwijs, schoolleiders, lerarenopleiders in het hbo en wo, onderwijsontwerpers, onderwijsadviseurs, beleidsmakers en andere onderwijsprofessionals.

De wetenschappers doen dit door op actieve wijze kennisdeling en kennisbenutting te faciliteren, bijvoorbeeld via de Onderwijskansenwerkplaats Noord-Nederland, de Academische Opleidingsschool, de wetenschapswinkel Onderwijs, researchED en kenniscafés. Zij verzorgen lezingen, trainingen en workshops. Ook via Twitter posten zij berichten over relevante en actuele onderwijswetenschappelijke en maatschappelijke thema’s. De groepsleden zijn betrokken bij verschillende opleidingen en hun interactie met studenten wordt ten volle benut bij de wetenschapscommunicatie.

Met het Pilotfonds Gewaardeerd! willen de wetenschappers de verschillende kennisdelingsactiviteiten bundelen, uitlichten en het netwerk van verschillende (onderwijs)partijen verder versterken. Dit door het organiseren van een KennisForum waarin verschillende belanghebbenden samen nadenken over complexe, onderwijsgerelateerde vragen. Met dit zogenaamde societal lab zal disseminatie en integratie van onderwijswetenschappelijke kennis over goed onderwijs en gelijke onderwijskansen worden versterkt.

Website:
RUG – Groningen Institute for educational research
Twitter – GION onderwijs/onderzoek

Penvoerder:
Jolien Mouw, universitair docent

Overige groepsleden:
Marjolein Deunk, universitair docent
Hanke Korpershoek, adjunct hoogleraar
Lieneke Ritzema, universitair docent
Mariëtte Hingstman, docent/onderzoeker
Marij Veldman, universitair docent

Foto van Groningen bij zonsondergang met de onderzoekers van het GION