Oncologie, neurologie, kanker biomarkers

Oncologie, neurologie, kanker biomarkers

Faculty of Health, Medicine & Life Sciences, Universiteit Maastricht

Wist je dat het darmstelsel tegenwoordig ook wel ‘het tweede brein’ genoemd wordt? Nog lang niet alles is bekend over hoe storingen in dit tweede brein kunnen leiden naar darmklachten, of zelfs darmkanker. Daarom onderzoeken de wetenschappers van de Faculteit Health, Medicine & Life Sciences, aan Maastricht University de link tussen onze darmen en verschillende typen kanker. Omdat deze onderzoekgroep het belangrijk vindt om kennis over kanker, hersenziekten en biomarkers met een breder publiek te delen, communiceren zij op diverse manieren over hun vakgebied, van Instagram tot de krant, en van podcast-optreden tot Arabisch-georiënteerde wetenschapspagina’s. 

De wetenschapscommunicatie-activiteiten die tot nu toe uitgevoerd zijn door deze groep wetenschappers is erg divers. Zo hebben ze deelgenomen aan verschillende wetenschapsevenementen, sponsorbijeenkomsten en festivals om over wetenschap te communiceren met het grote publiek. Op eigen initiatief hebben PhD-studenten van deze groep dit jaar verschillende sociale-mediakanalen geïnitieerd. Andere wetenschappers uit deze onderzoeksgroep hebben – als gevolg van het winnen van de Klokhuis wetenschapsprijs met het onderzoek “Hersenen in je buik”- meerdere publiekslezingen verzorgd.

De onderzoeksgroep wil de honorering uit het Pilotfonds Gewaardeerd! gebruiken voor de verdere ontwikkeling van populairwetenschappelijk communiceren. Concrete ideeën voor trainingen zijn workshops ‘opiniestukken schrijven’, ‘spreken over controversiële onderwerpen (zoals dierproeven)’ en ‘eerste hulp bij interviews met een journalist’.

Enkele websites:
Secret Diary of Women in Science
Kankeronderzoekfonds Limburg
Winnaar Klokhuis-wetenschapsprijs

Penvoerder:
Veerle Melotte, universitair hoofddocent
Overige groepsleden:
Manon van Engeland, professor, directeur GROW
Kim Smits, assistent professor
Simone Schonkeren, promovendus
Maartje Massen, promovendus
Kim Lommen, promovendus
Musa Idris, promovendus
Nathalie Vaes, promovendus
Werend Boesmans, universitair hoofddocent

Foto van een wetenschapsmarkt
Boven: wetenschapsmarkt tijdens een evenement van het Kanker Onderzoeksfonds Limburg
PhD-student Simone Schonkeren bakte ingewanden toen Maastricht Young Academy haar uitdaagde om haar onderzoek te verbeelden in een bakwerk.