Nieuwe Archeologie

Nieuwe Generatie, Nieuwe Archeologie

Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden

Dat sommige mensen bij het woord archeologie nog steeds enkel aan ‘graven’ denken, vinden deze onderzoekers van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden een groot gemis. Ze richten zich met name op jongeren om te laten zien dat archeologie van de 21e eeuw zo veel meer behelst dan graven. Het houdt zich ook bezig met ancient DNA en LIDAR, en met belangrijke sociale vraagstukken zoals de Nederlandse identiteit, sociale veerkracht en het klimaat

Op speelse wijze, zoals met een kinderboek over de Bronstijd, een bordspel gebaseerd op een collegereeks en bijdragen aan de tentoonstelling Humania in NEMO, laat deze onderzoeksgroep jongeren kennis maken met hun vakgebied. Ook worden scholieren actief betrokken bij wetenschapspraktijken door hen mee te laten lopen met promovendi, of hen rondleidingen te bieden tijdens veldwerk. Sinds dit jaar worden kinderen zelfs actief betrokken bij onderzoek in het citizen science-project Erfgoed Gezocht. Via gedetailleerd kaartmateriaal kunnen zij speuren naar grafheuvels op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug.

De financiële steun uit het Pilotfonds Gewaardeerd! helpt bij het verder ontwikkelen van vier lopende projecten: Erfgoed Gezocht, de restauratie van een historisch schip om een leslokaal van te maken en de ontwikkeling van up-to-date illustratiemateriaal voor de Nederlandse Canon en Neanderthal Legacy.

Enkele websites:
Universiteit Leiden – Bronstijdonderzoek leidt tot jeugdboek
Universiteit Leiden – Archeologist helpt ontwikkelen bordspel Europese prehistorie
Erfgoedstem – Vanuit huis speuren naar archeologische resten

Penvoerder:
Maikel Kuijpers, universitair docent
Overige groepsleden:
David Fontijn, professor
Quentin Bourgeois, universitair docent
Marie Soressi, professor
Femke Tomas, promovendus

Boekcover Brons
Boekcover Brons: Over glimmende schatten in mistige moerassen (2019)
Foto Maikel Kuijpers met bordspel in zijn handen
Maikel Kuijpers draagt bij aan ontwikkeling bordspel Epoch
Kinderen lopen een archeologische wandeling
Kinderen en wetenschappers tijdens archeologisch veldwerk