Neerlandistiek.nl

Neerlandistiek.nl

Faculteit Letteren, Radboud Universiteit

Op de hoogte blijven over het Nederlands en de Nederlandse literatuur? Dagelijks verschijnen er op de weblog Neerlandistiek berichten in de vorm van blogs, vlogs en podcasts over onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde en taalbeheersing.

Het platform is door de jaren heen uitgegroeid tot een veelgebruikt digitaal medium. Promovendi en andere onderzoekers, docenten en scholieren, journalisten en een grote groep overige geïnteresseerden (breed publiek) lezen de berichten. De media gebruiken regelmatig stukjes van de weblog en er is een apart cahier speciaal gericht op het middelbaar onderwijs.

De redactie van Neerlandistiek wil, naast de huidige vrijwilligers die aan de weblog werken, een studentenredactie opzetten om zich nog beter te kunnen richten op studenten en scholieren. Hiervoor komt de toekenning uit het Pilotonds Gewaardeerd! goed van pas.

Website:
Neeerlandistiek.nl

Penvoerder:
Marc van Oostendorp, hoogleraar

Overige groepsleden:
Nicoline van der Sijs, hoogleraar
Peter Coppen, hoogleraar
Gudrun Reijnierse, universitair docent
Marten van der Meulen, promovendus

Boven: logo Neerlandistiek
Screenshot van webpagina Neerlandistiek