Naar een meer duurzame economie

Naar een meer duurzame economie

Universiteit van Tilburg, Tilburg School of Economics and Management

Het is van groot belang om de huidige economie om te vormen naar één die milieuvriendelijkere energiebronnen gebruikt. Dat betekent dat het Rijk, de provincies, de gemeenten en huishoudens veel ingrijpende beslissingen moeten nemen. De milieu-economische wetenschap speelt hierin een belangrijke rol.

Via publiekslezingen, bijvoorbeeld de Warandelezingen, presentaties aan de Algemene Rekenkamer en ministeries, bijdragen in kranten en vakbladen en interviews op de radio en tv, verspreiden de leden van deze groep inzichten uit de wetenschap naar ambtenaren en belanghebbenden. Zo voeden ze het debat over de verschillende afwegingen en de benodigde gedragsverandering.

In de huidige tijd bieden digitale platforms en evenementen nieuwe kansen. Met een bijdrage uit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie Gewaardeerd! kunnen de groepsleden dit bewerkstelligen en verder bijdragen aan het delen van wetenschappelijke inzichten met relevante stakeholders en anderzijds het vertalen van deze inzichten in heldere communicatie naar een breed publiek.           

Website:
Tilburg.nl – Duurzamer Tilburg
Warandelezing 2021: Weet wat je eet, de noodzaak van een nieuw voedselsysteem

Penvoerder:
Ben Vollaard, associate professor

Overige groepsleden:
Daan van Soest, hoogleraar
Dirk Brounen, hoogleraar

Foto van plankje met eten en titel Warandelezing 2021: Weet wat je eet, de noodzaak van een nieuw voedselsysteem
Aankondiging Warandelezingen 2021 (link)