MERLN

MERLN

Faculteit Health Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht

Dat wetenschap soms een beetje abracadabra kan lijken voor niet-betrokkenen is iets waar de teamleden van de faculteit Health Medicine and Life Sciences aan Universiteit Maastricht bewust van zijn. Misschien dat zij zich daarom ook wel knipogend ‘science wizards’ noemen in hun zelfgeproduceerde magazine MERLN Magic. Om de samenleving te betrekken bij wetenschap, met name regeneratieve geneeskunde en algemene biologie, organiseert het team daarom diverse activiteiten.  

De onderzoeksgroep betrekt scholieren van het lager- en middelbaar onderwijs door middel van micro-stages, mini-stages en lessen op de middelbare school. Ook werkt zij aan een CSI-dag (Crime Scene Investigation), waarbij basisschoolleerlingen een misdaadzaak moeten oplossen en zo spelenderwijs over celbiologie leren. Een breed publiek wordt aangesproken via televisie, radio, kranten, Twitter, een eigen magazine en publiekslezingen. Tot slot organiseert het team open panelgesprekken met belanghebbenden (patiënten, familie, patiëntenorganisaties) om medische procedures toe te lichten en te bespreken en inzicht te krijgen in de huidige kennis van mensen over specifieke medische onderwerpen.

Het Pilotfonds Gewaardeerd! levert een bijdrage in het organiseren van meer en nieuwe interactieve schoolevenementen, publiekslezingen. Het geeft een steuntje in de rug bij het intensiveren van het contact met patiënten en patiëntenorganisaties.

Enkele websites:
MERLN Institute
Twitter – MERLN
NPO Start – Dokters van morgen

Penvoerder:
Dennie Hebels, projectleider
Overige groepsleden:
Elizabeth Rosado Balmayor, asisstant professor
Matt Baker, assistant professor
Timo Rademakers, post doc en lab manager
Niloofar Tahmasebi, post doc
Gözde Sahin, promovendus
Fiona Passanha, promovendus
Nadia Roumans, technicus
Eva Gubbins, technicus
Taco Blokhuis, universitair hoofddocent chirurgie, traumachirurg
Sabine Langie, assistant professor

MERLN onderzoekers geven een presentatie
Foto © Lotte Donders. MERLN onderzoekers tijdens een van hun outreach-activiteiten