Leiderschap

Leiderschap

Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Leiderschap en management: kennis hierover vanuit de wetenschap is belangrijk voor organisaties en de samenleving. Het interdisciplinaire expertisecentrum In the LEAD (Leadership, Evidence, Advice & Data) heeft de missie om organisaties en strategische leiders middels wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te ondersteunen bij het maken van doeltreffende keuzes. De onderzoekers die verbonden zijn aan het centrum willen een breed publiek – in het bijzonder belanghebbenden zoals leidinggevenden bij zowel publieke als private organisaties – informeren over de relevantie van wetenschappelijke inzichten over de effectiviteit van leiderschap voor de praktijk.

Hun boek “Goede leiders zweven niet” behandelt state-of-the-art wetenschappelijke kennis over leiderschap en management en relateert deze aan actuele trends en vragen in organisaties en samenleving. Via lezingen, podcasts en webinars en een maandelijkse column over leiderschap in het Financiële Dagblad brengt In the LEAD academische kennis over leiderschap en management naar organisaties en de samenleving.

De toekenning van de middelen uit het Pilotfonds Gewaardeerd! geeft het team van In the LEAD de kans haar activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarbij valt o.a. te denken aan nog professionelere communicatie over onderzoeksresultaten.

Enkele websites:
RUG – Expertisecentrum In the LEAD
Managementboek – Goede leiders zweven niet

Penvoerder:
Janka Stoker, directeur In the LEAD, hoogleraar

Overige groepsleden:
Harry Garretsen, directeur In the LEAD, hoogleraar
Maite Lameris, post-doc
Olga Hesling, programma-manager

Cover van boek: Goede leiders zweven niet. Illustratie van hand die met een ballon lekprikt
Boekcover Goede leiders zweven niet (2018)