Klimaat- en Energietransitie

Klimaat- en Energietransitie

Universiteit van Tilburg, Tilburg Law School

Welke acties zijn de komende jaren nodig om de klimaat- en energiedoelstellingen te verwezenlijken? Kennis en bewustzijn hierover bij burgers is hard nodig om draagvlak te creëren voor klimaat- en energietransitie. De uitdagingen liggen namelijk zowel op bestuurlijk, juridisch, financieel-economisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk vlak. De groep uit de Tilburgse Climate & Energy Transition Research Community probeert vanuit al deze verschillende vakgebieden de samenleving te ondersteunen op de weg naar een duurzame toekomst.

Diverse instrumenten worden daarvoor gebruikt: kennissessies voor beleidmakers, webinars en seminars voor professionals, gastlessen aan kinderen, media-optredens, populariserende artikelen, deelname aan festivals en advisering. Een paar voorbeelden van opvallende activiteiten die de groep heeft uitgevoerd zijn het organiseren van een verkiezingsdebat over klimaat en energie, een wedstrijd voor kinderen om duurzame ideeën te bedenken en een wijkassessment zodat verschillende partijen binnen een wijk samen aan de slag kunnen.

Activiteiten die mogelijk worden gemaakt met de gelden uit het Pilotfonds Gewaardeerd! zullen zich richten op kinderen en jongvolwassenen. Doel is hen te betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor de diverse uitdagingen door inzicht te bieden in wat ze zelf al kunnen doen om gedrag te veranderen en samen met ze op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om hun stem te laten horen.

Enkele websites:
Bd.nl – Zon en windenergie: Brabanders willen wel maar hoe
BD.nl – Opbrengst van windmolenparken moet ook naar burgers gaan
Tilburguniversity – Kinderuniversiteit
Energiefabriek013 – Wijk in beeld

Penvoerder:
Saskia Lavrijssen, hoogleraar

Overige groepsleden:
Martijen Groenleer, hoogleraar
Leonie Reins, assistant professor
Laura Kaschny, promovendus
Brenda Espinosa, promovendus
Petra Hofman, onderzoeker

Verschillende studenten houden een presentatie voor een groot scherm
Compilatie van het verkiezingsdebat Klimaat & Energie, 2019
Foto van vrouw in blauw jurk
Saskia Lavrijssen in het artikel Opbrengst van windmolenparken moet ook naar burgers gaan 2020. (link)