HelpdeskRM

Helpdesk Regeneratieve Geneeskunde

Speerpunt regeneratieve geneeskunde & stamcellen, UMC Utrecht

Hoe kan je op een zo gezond mogelijk manier zo oud mogelijk worden? Dit is wat de groep academici van het Speerpunt regeneratieve geneeskunde & stamcellen aan het UMC Utrecht onderzoekt. Zij zetten zich in voor het begrijpelijk maken van ontwikkelingen en kwesties rondom regeneratieve geneeskunde via interviews, afbeeldingen, animaties en korte video’s.

Via een online platform waarop de onderzoekers up-to-date, betrouwbare informatie op verschillende thema’s binnen regeneratieve geneeskunde kunnen geven, informeren zij zowel belanghebbenden (patiënten en hun familie) als een geïnteresseerde doelgroep (breed publiek, scholieren, journalisten). Zo delen zij actuele betrouwbare informatie over de wetenschap achter regeneratieve geneeskunde en laten ze zien waar regeneratieve therapieën de juiste aanvulling kunnen zijn op de zorgstandaard. Daarnaast brengen zij de huidige status van fundamenteel onderzoek, experimentele behandeling, klinische studie en beschikbare behandeling in kaart.

De erkenning van het Pilotfonds Gewaardeerd! levert een bijdrage in het opleiden van de volgende generatie jonge wetenschappers in het bedrijven van wetenschapscommunicatie en maakt kwaliteitsverbetering van mediaproducties zoals vlogs mogelijk. Door deze activiteiten willen zij patiënt en burger helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheidszorg, vooral in de context van informatie die medisch niet correct is (niet klopt).

HelpdeskRM
HelpdeskRM – Over ons

Penvoerder:
Ria Matthijssen, programma manager

Overige groepsleden:
Jeffrey Beekman, professor
Paul Coffer, professor
Alessandro Cutilli, promovendus
Moyo Kruijt, orthopedisch chirurg
Linda van Laake, cardioloog
Jos Malda, professor
Roos Masereeuw, professor
Eva van Rooij, professor
Joost Sluijter, professor
Bart Spee, universitair hoofddocent
Marianna Tryfonidou, professor
Marianne Verhaar, professor

Kinderen tijdens workshop
Compilatie van het Weekend van de wetenschap (2019). Thema: Mysterieuze mini-orgaantjes