International Humanitarian Law

International Humanitarian Law

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Internationaal humanitair recht gaat over het recht dat geldt tijdens gewapend conflict. De onderzoekers op dit vakgebied verspreiden kennis hierover door onderzoeksresultaten breed te communiceren, toegang te verlenen tot opleidingen in internationaal humanitair recht en in contact te treden met diverse doelgroepen over de resultaten en implicaties van het onderzoek.

De wetenschappers willen hiermee de impact van de onderzoeksresultaten vergroten: plegers van internationale misdrijven ter verantwoording roepen en tegelijkertijd bewustzijn creëren van de bescherming en hulp die wordt geboden aan slachtoffers van gewapende conflicten.

De onderzoekers hebben diverse initiatieven op het gebied van wetenschapscommunicatie en educatie: Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op een eigen website, via open source en digitale publicaties en gedeeld via sociale media. Er is een succesvolle MOOC, ‘International Humanitarian Law in Theory and Practice’.

Om een ander publiek te bereiken is er een kunstcompetitie georganiseerd. Er loopt een onderzoeksproject waarbij wordt gekeken hoe theorie in de praktijk wordt toegepast bij gewapende conflictsituaties. De vrij toegankelijke database met resultaten van dit onderzoek heeft een educatieve functie en wordt geraadpleegd door belanghebbenden als het internationale Rode Kruis en andere humanitaire organisaties, militairen en opleidingsinstituten. De database wordt ook gebruikt om studenten op te leiden en militair personeel bij te scholen.

Enkele websites:
Kalshoven Gieskesforum.com
Kalshoven Gieskesforum – Art Competition
IHL in action
MOOC – International Human Law in Theory and Practice

Penvoerder:
Robert W. Heinsch, associate professor

Overige groepsleden:
Giulia Pinzauti, associate professor
Sofia Poulopoulou, promovendus
Johanna Trittenbach, onderzoeker en docent
Alla Ershova, onderzoeker en docent
Sofia Larriera Saturio, onderzoeker en docent
Sharon Hickey, onderzoeker en docent

Een groep studenten staat voor het International Criminal Court-gebouw
International Student Conference | International Criminal Court Den Haag
Poster met twee handen waarop wereldbol verbeeld is
Promotiebanner voor kunstcompetitie 2019
Poster verbeeldt een kind met rug naar camera
Promotieposter voor kunstcompetitie 2019