Iedereen is Muzikaal

Iedereen is Muzikaal

Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Ben je van mening dat jou de vaardigheid van muzikaliteit niet geschonken is? De muziekcognitiegroep van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam zouden je hier waarschijnlijk tegenspreken. De wetenschappers doen onderzoek naar de ‘alledaagse luisteraar’ en haar vaak onvermoede muzikale vaardigheden.

Door publiekslezingen, media-optredens, boeken en speelse activiteiten, dragen de onderzoekers al meer dan tien jaar bij aan wetenschapscommunicatie over muziekcognitie. Dit is een vakgebied dat methodes en technieken gebruikt uit de musicologie, psychologie, cognitieve neurowetenschappen, informatica, gedrags- en neurobiologie. Op deze manier willen zij een breed publiek interesseren en het idee bijbrengen dat muzikaliteit een natuurlijke, zich spontaan ontwikkelende aanleg is; een verzameling eigenschappen die het ons mogelijk maken van muziek te genieten. Kortom, volgens hen is iedereen muzikaal!

De gelden uit het Pilotfonds Gewaardeerd! zullen ingezet worden voor het ontwikkelen van een online spel waarin bestaande luistertestjes en demonstraties uit verschillende publiekslezingen, theatershows en media-optredens worden samengebracht. Op deze manier verkrijgen spelers inzicht in hun luistertalenten, (luister)voorkeuren en bestaande wetenschappelijke literatuur. In het spel worden ook methodes en technieken uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen geïntroduceerd die het bovenstaande onderzoek mogelijk maken. Dit om de bijdragen uit de verschillende faculteiten te benadrukken: een kijkje achter de schermen van de wetenschap.

Enkele websites:
MCG – UvA
Youtubekanaal – Musiccognition
Amsterdam Music Lab
Iedereen Is Muzikaal

Penvoerder:
Henkjan Honing, hoogleraar

Overige groepsleden:
J. Ashley Burgoyne, universitair docent
Makiko Sadakata, universitair docent
Fleur Bouwer, postdoc

Foto © Ben Houdijk. Henkjan Honing bij een (populair)wetenschappelijke lezing