Hoe maken we de jeugd toekomstbestendig?

Hoe maken we de jeugd toekomstbestendig?

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Is er sprake van een epidemie van psychische problemen onder de Nederlandse jeugd? Hoe erg is sociaal mediagebruik voor de mentale gezondheid en schoolsucces van jongeren? De groep wetenschappers van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht onderzoekt deze en andere vragen over de gezondheid en het welzijn van jongeren. Ze ondernemen zeer uiteenlopende activiteiten en initiatieven om mens en samenleving te betrekken bij hun onderzoek.

De sociale wetenschappers verspreiden kennis over hun onderzoek proactief door bijvoorbeeld presentaties, rapporten en factsheets en benaderen doelgroepen zoals gemeentes en GGD-en om gezamenlijk onderzoek op te zetten en uit te voeren. Een voorbeeld van deze citizen science-praktijken is het programma LEF, waarin alle betrokkenen (o.a. politici, ouders, jongeren, horeca en politie) input leverden voor de ontwikkeling en uitvoering van een interventie rondom alcoholgebruik onder jongeren. Voor professionals organiseren de wetenschappers ook workshops, nemen zij deel aan projectgroepen en publiceren zij in vaktijdschriften. Kinderen, jongeren en een breed publiek worden betrokken via publiekslezingen, wetenschapsshows, blogberichten, en interviews bij televisie-, podcast- en radioprogramma’s.

Met de honorering uit het Pilotfonds Gewaardeerd! wil de onderzoeksgroep hun werkzaamheden nog zichtbaarder maken. Ze willen investeren in nieuwe communicatievormen, -technieken en -middelen zoals bijvoorbeeld een interactieve website en infographics.

Enkele websites:
LEF – edvo
Jeugdjournaal – Hoe lang zit jij op je telefoon?
Loneliness across cultures – onderzoeksproject
NPO Start – Knappe Koppen – Hebben games ook nut?

Penvoerder:
Marlies Maes, universitair docent
Overige groepsleden:
Maartje Boer, promovendus
Regina van den Eijnden, universitair docent
Catrin Finkenauer, hoogleraar
Marloes Kleinjan, hoogleraar
Ina Koning, universitair docent
Lydia Laninga-Wijnen, postdoc
Margreet de Looze, universitair docent
Margot Peeters, universitair docent
Gonneke Stevens universitair docent

Een foto van een markt uit het midden-oosten
Screenshot website Lonliness across Cultures
Foto van tafel en panel met stoelen
Foto tijdens Dag van de wetenschap Eenzaamheid onder de loep
Illustratie van zes meisjes. Bovenaan de poster staat Girlz geschreven
Promotieposter voor talksspecial GIRLZ: 101 levensvragen