Het Nederlands Tweelingenregister

Het Nederlands Tweelingenregister

Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Wist je dat twee-eiige tweelingen iets eerder gaan zitten, staan, kruipen en lopen dan een-eiige tweelingen? Via data uit vragenlijsten onderzoeken de wetenschappers van het Nederlands Tweelingenregister deze en nog veel meer onderwerpen over de nature en nurture (aangeboren en aangeleerde)-eigenschappen van tweelingen. Vanaf de oprichting in 1987 heeft dit initiatief zich ingezet om de deelnemers aan het register en andere publieksgroepen op de hoogte te houden van haar werk.

Dankzij vragenlijsten die worden ingevuld door de deelnemers van het Nederlands Tweelingenregister (waarvan zo’n 120.000 actief!) verzamelen onderzoekers data van twee- en meerlingen en hun familieleden. Deelnemers ontvangen jaarlijks een uitnodiging, en worden soms ook uitgenodigd voor een andere onderzoeken aan de VU. Via een portal kunnen deelnemers inloggen om te zien wat voor soort informatie ze in het verleden hebben verstrekt, waarvoor deze informatie is gebruikt en om hun eigen resultaten te bekijken in gepersonaliseerde rapporten.

De onderzoekers besteden speciale aandacht aan de communicatie met de deelnemers. Dit doen ze onder meer via sociale-mediakanalen, een magazine Twinfo en door het transparant maken van beschikbare data. De toekenning uit het Pilotfonds Gewaardeerd! wordt ingezet om met behulp van een student-assistent de uitrol en informatieve inhoud van het tweelingenregisterportaal te vergroten.

Enkele websites:
Tweelingenregister
Tweelingenregister – Digitale magazine
Twitter – Netherlands Twins Register

Penvoerder:
Natascha Stroo, departmental manager

Overige groepsleden:
Eco de Geus, professor, head of department
Dorret Boomsma, professor
Meike Bartels, professor
Gonneke Willemsen, professor
Elsje van Bergen, assistant professor
Perline Demange, promovendus
Bodine Gonggrijp, promovendus

pdf met resultaten onderzoek over het speelgedrag van tweelingen
Een geanonimiseerd voorbeeld van onderzoeksresultaten die met deelnemers van het Tweelingenregister worden gedeeld

Screenshot van de landingspagina wanneer deelnemer inloggen op de MyPortal van het Tweelingenregister