Fascinatie, inzichten en kennis over mariene ecosystemen

Fascinatie, inzichten en kennis over mariene ecosystemen

Wageningen University & Research, Animal Sciences Group

De fascinerende wereld onder water, hoe ziet die eruit? Niet veel mensen kunnen dat met eigen ogen zien. De wetenschappers van de onderzoeksgroep Mariene Dierecologie nemen het algemene publiek, journalisten, beleidsmakers, NGO’s, scholen en overige belanghebbenden mee onder water om de kansen en bedreigingen voor het mariene milieu onder de aandacht te brengen.

Dat doen ze via interviews en optredens op de radio, in kranten en op tv, met bijvoorbeeld onderwater filmbeelden voor het jeugdjournaal. Ook zien ze het als hun taak om onjuiste informatie te ontkrachten, bijvoorbeeld over gif in Pangasiusvis of microplastics.

Met de bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! zal bijvoorbeeld een informatieve expositie/installatie in samenwerking met een beeldend en grafisch kunstenaar worden ingericht. Ook maken de wetenschappers een virtual reality-beleving over schoonheid, bedreigingen en oplossingen van en voor het onderwaterleven en een serie video’s of een film in samenwerking met professionele (tv-)producenten.

Enkele websites:
WUR.nl – Fish highly toxic is rubbish
WURur.nl – Gif en microplastics in vis
BNN Vara – Vroege vogels – Vishotel lokt vissen
AT5 – Marineterrein – Kunstmatig rif op Marineterrein

Penvoerder:
Reindert Nijland, universitair docent

Overige groepsleden:
Tinka Murk, hoogleraar
Lisa Becking, universitair docent
Ronald Osinga, universitair docent

Reindert Nijland legt uit hoe het vishotel werkt. Videostill uit Vishotel lokt vissen in het Haringvliet | TV Vroege Vogels (link)