Europese waarden

Europese waarden

Universiteit van Tilburg, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Wat zijn de trends, oorzaken en implicaties van veranderende waarden in Europa? Het project European Values Studies geeft informatie over veranderende waarden in Europa. De data zijn waardevol voor wetenschappers en hebben geleid tot vele publicaties.

De wetenschappers delen de uitkomsten van het project met beleidsmakers, politici, journalisten en het algemene publiek en brengen het onder de aandacht gebracht via populair wetenschappelijke publicaties, publiekslezingen, blogs en persberichten. Het EVS-project richt zich in belangrijke mate op het onderwijs: ontwikkeling van diverse modules, webtools en aanvullend lesmateriaal over waardeneducatie, zowel voor online als fysieke leeromgevingen, met name in het primair en secundair onderwijs. Dit om inzicht te geven in overeenkomsten en verschillen tussen (groepen) mensen in Europa.

Het projectteam gebruikt zowel beproefde als innovatieve methoden om de data en de wetenschappelijke antwoorden rondom waardenkwesties te communiceren. Binnenkort komt de derde versie van de populair wetenschappelijke Atlas of European Values uit. Daarin staan prangende kwesties waarmee Europa en de Europeanen tegenwoordig worden geconfronteerd. Voor het primair onderwijs is er een online module over opvoedwaarden in Europa en een module waarbij leerlingen een eigen onderzoeksproject uitvoeren. Voor het secundaire onderwijs zijn er interactieve webtools zoals kaarten en een digitale klas over actuele thema’s in verschillende talen, te gebruiken bij verschillende vakken.

Enkele websites:
European Values Study.eu
Tilburg University – Waarden in tijden van corona
Juniorkennisbank.nl – Europese normen en waarden

Penvoerder:
Inge Sieben, universitair hoofddocent

Overige groepsleden:
Tim Reeskes, universitair hoofddocent
Quita Muis, promovendus
Ruud Luijkx, universitair hoofddocent
Loek Halman, universitair hoofddocent

Boven: Screenshot van de EVALUE digitale leeromgeving
Populair wetenschappelijke publicaties: Atlas of European Values