Electrische storingen, 5G en elektromagnetische velden

Electrische storingen, 5G en elektromagnetische velden

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Universiteit Twente

Mensen maken zich zorgen over elektromagnetische velden. Denk aan de onrust rond de introductie van 5G, het verstoren van vliegtuigen door gebruik van mobiele telefonie aan boord, het onbestuurbaar raken van voertuigen als de Stint of slimme elektriciteitsmeters die de mist in gaan. Het is daarom belangrijk dat wetenschappers hun vragen beantwoorden.

De Twentse groep onderzoekers reageert op vragen van burgers via vele platformen: kranten, tv, radio, websites, sociale media, blogs, maar ook presentaties op locatie, bijv. bij de gemeente. Ook scholieren maken dankbaar gebruik van deze wetenschappers voor hun profielwerkstukken. Op Europees niveau zijn er outreach-activiteiten zoals experimenten op conferenties en het ontwikkelen van meetinstrumenten voor scholieren.

De wetenschappers zullen, samen met ARTEZ University of Arts, educatieve video’s voor studenten, scholieren en burgers ontwikkelen voor het demonstreren van elektromagnetische effecten. Daarvoor moet enige apparatuur aangeschaft worden en een van de studenten zal de video’s helpen ontwikkelen. De honorering uit het Pilotfonds Gewaardeerd! is erg welkom om dit te versnellen en op veel grotere schaal te kunnen communiceren.

Enkele websites:
YouTube – SCENT Project Marie Curie H2020

Penvoerder:
Frank Leferink, hoogleraar

Overige groepsleden:
Niek Moonen, onderzoeker
Robert Vogt-Ardatjew, onderzoeker
Bas ten Have, promovendus
Cees Keyer, promovendus
Dasha Nemashkalo, promovendus
Imam Sudrajat, promovendus

Foto van educatieve video’s voor studenten, scholieren en burgers ontwikkelen voor het demonstreren van elektromagnetische effecten
De wetenschappers ontwikkelen samen met studenten van ARTEZ University of Arts, educatieve video’s die de werking van elektromagnetische effecten demonstreren
educatieve video’s voor studenten, scholieren en burgers ontwikkelen voor het demonstreren van elektromagnetische effecten
Materialen om de werking van elektromagnetische effecten te demonstreren
Foto van studio
Studio waarin de videos worden opgenomen