Duurzaam landgebruik en biodiversiteit

Duurzaam landgebruik en biodiversiteit

Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

Hoe komen we naar een meer duurzame samenleving? Niet-duurzaam landgebruik is één van de grootste uitdagingen voor een transitie naar een duurzame samenleving. Het vereist bewustwording van de aard en omvang van het probleem, de noodzaak voor verandering en kennis over effectieve duurzame oplossingsrichtingen bij burgers, bedrijfsleven en overheden.

De onderzoeksgroep van Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht richt zich op alle drie deze doelgroepen, om zo draagvlak te creëren voor duurzaam landgebruik en biodiversiteit. Door populairwetenschappelijke lezingen en publicaties, interviews voor kranten, radio, televisie en blogs, willen deze onderzoekers bewustwording ten aanzien van duurzaam landgebruik en biodiversiteit te creëren. Ook werken zij actief aan kennisverspreiding en wetenschappelijke co-creatieprocessen met boeren in Nederland, Spanje, Peru en Colombia, en met internationaal opererende bedrijven en nationale en internationale NGO’s. Tot slot vervullen de wetenschappers adviesfuncties bij diverse maatschappelijke organisaties. Ze informeren beleidsmakers om hen te ondersteunen bij het vormgeven van veranderingsprocessen richting een duurzame samenleving.

Enkele websites:
UU – Future Food Utrecht
Caring Farmers

Penvoerder:
Pita Verweij, universitair hoofddocent
Overige groepsleden:
Hens Runhaar, universitair hoofddocent
Jerry van Dijk, universitair hoofddocent